20 listopada dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skokach w naszych szkołach odbyły się dla uczniów klas IV – VI warsztaty nt. „Stop cyberprzemocy”. Warsztaty przeprowadzone zostały przez pracownika Pracowni Doskonalenia Zawodowego „Meritum” z Krakowa.

W toku zajęć poruszane były następujące kwestie:

  • Internet – przyjaciel, czy wróg? Bilans mocnych i słabych stron korzystania z cyberprzestrzeni i multimediów.
  • Cyberprzemoc – co to takiego ? – uświadomienie istoty zjawiska.
  • Niebezpieczeństwo w sieci – film ukazujący przemoc rówieśniczą z użyciem mediów elektronicznych.
  • Rodzaje cyberprzemocy.
  • Konsekwencje psychologiczne i prawne stosowania cyberprzemocy.
  • W trojkącie cyberprzemocy- sprawca/ofiara/świadek cyberprzemocy – czy jestem jednym z nich?
  • S.O.S.- świadkowie, na alarm!

Warsztaty miały uświadomić uczniom zagrożenia oraz niebezpieczeństwa płynące z niewłaściwego użytkowania komputera oraz Internetu. Żyjemy bowiem w świecie, w którym Internet, przestrzeń wirtualna, stała się powszechnym dobrem. Każdy praktycznie dysponuje możliwościami dostępu do sieci. Dzieci i młodzież są jednak w niej pozostawione często same sobie, bez nadzoru, wsparcia, kontroli. Należy jednak pamiętać, że w przestrzeni Internetu dochodzi do niebezpiecznych zjawisk, które definiujemy szeroko jako cyberprzemoc, dlatego też należy dołożyć starań, by temat ten był z uczniami poruszany.