Konkurs na najciekawsze hasło o tematyce profilaktycznej

O NAGRODĘ GMINNEGO KOORDYNATORA DO SPRAW UZALEŻNIEŃ

Regulamin konkursu

1.  Konkurs przeznaczony jest dla osób indywidualnych w skład, których wchodzą uczniowie uczęszczający do klas szkoły gimnazjum z terenu Miasta i Gminy Skoki (klasy gimnazjum I – III).

2.  Zadaniem jest przygotowanie HASŁA.

Treści zawarte w haśle muszą być związane z profilaktyką uzależnień lub promocją zdrowego stylu życia wśród młodzieży.

3.  Prace muszą zostać wykonane na arkuszu brystolu, – technika wykonania jest dowolna.

4.  Forma zrealizowania tematu może być poważna lub humorystyczna.

5.  Poszczególne osoby muszą dostarczyć swoje prace w terminie do dnia 15 listopada 2013 roku do godziny 15.30 do sekretariatu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie.

6.  Do wszystkich złożonych prac należy dołączyć kartki zawierające dane dotyczące osoby uczestniczącej w konkursie.

7.  Prace oceniać będzie jury składające się z:

–    Gminnego Koordynatora ds. uzależnień,

–    Przedstawiciel Gimnazjum w Skokach,

–    Przedstawiciel Gimnazjum w Antoniewie.

8.  Jury obradować będzie w dniu 22 listopada 2013 roku.

9.  Werdykt jury zostanie ogłoszony na stronie internetowej gminy.

10. Nagrodzone zostaną trzy najwyżej ocenione hasła profilaktyczne.

Zapraszamy i życzymy udanej pracy !!!

KONKURS ORGANIZOWANY JEST W RAMACH GMINNEJ EDYCJI KAMPANII PROFILAKTYCZNEJ „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ” ORGANIZOWANEJ Z INICJATYWY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO KOORDYNATORA DS. UZALEZNIEŃ.

Realizatorem konkursu jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie.

Maja Białkowska-Gąsiorek