14 czerwca 2013 roku w świetlicy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie aż wrzało od głośnych dyskusji i wymiany zdań, a wszystko to za sprawą konieczności wyłonienia zwycięzcy konkursu na zdjęcie o tematyce profilaktycznej. W jury zasiadły trzy osoby: Gminny Koordynator ds. Uzależnień Pani Małgorzata Szpendowska – Wylegalska, przedstawicielka grona pedagogicznego z Gimnazjum w Skokach Pani Elżbieta Berendt oraz przedstawicielka grona pedagogicznego w Gimnazjum w Antoniewie Pani Lidia Herman. Do ich oceny wpłynęło tym razem 21 zdjęć wykonanych przez młodzież ze szkół Gimnazjum w Skokach i Gimnazjum w Antoniewie.

Niestety z przykrością muszę napisać, że wykonane prace do końca nie spełniły oczekiwań komisji oceniającej. Przedstawione zdjęcia przede wszystkim w czystej formie fotograficznej nie podjęły tematu konkursu czyli profilaktyki uzależnień. Te, które były wykonane na dobrym poziomie artystycznym, nieczytelne były pod względem profilaktycznym. Wiele mówiło o przemocy a nie profilaktyce uzależnień. W zrozumieniu przesłania profilaktycznego danego zdjęcia pomagały często naniesione nań napisy. Komisja wielokrotnie musiała dokonywać nadinterpretacji w rozumieniu zawartych w zdjęciu intencji profilaktycznych. Niektóre z nich nie były też wykonane w wymaganych formatach.

W związku z powyższym wnioski nasuwają to takie:

– młodzież musi uważnie czytać zawarte w regulaminie wymagania, aby nie popełniać błędów uniemożliwiających uzyskanie wysokiej oceny jury,

– nadal należy pogłębiać wiedzę na temat profilaktyki uzależnień, która jak nazwa wskazuje jest zapobieganiem a nie promowaniem i zdjęcia powinny być zrobione tak, aby w jasny sposób ukazywać, czemu ich autor chce zapobiegać.

Mimo wszystko droga Młodzieży jestem z Was bardzo dumna, że podjęliście się tego wyzwania i włożyliście w nie wiele trudu i pracy. Myślę, że wspólnie odrobimy zadanie domowe i przypomnimy sobie zagadnienia dotyczące profilaktyki, a za rok zdjęcia będą na piątkę z plusem.

Szanowna komisja zdecydowała nie przyznawać pierwszego miejsca za zdjęcie, jednakże poszła na kompromis i uznała, że zachowania przemocowe są zachowaniami nawykowymi świadczącymi o symptomach uzależnień od tego typu reakcji co spowodowało, że również te zdjęcia zostały brane pod uwagę do oceny. Wyniki ukształtowały się w sposób następujący:

2 miejsce – Jagoda Chrzanowska MOW w Antoniewie

2 miejsce – Oskar Gajda MOW w Antoniewie

3 miejsce – Marta Maryniocha Gimnazjum w Skokach

2_miejsce_-_Jagoda_Chrzanowska 2_miejsce_-_Oskar_Gajda 3_miejsce_-_Marta_Maryniocha