KONKURS NA ZDJĘCIE O TEMATYCE PROFILAKTYCZNEJ O NAGRODĘ GMINNEGO KOORDYNATORA DO SPRAW UZALEŻNIEŃ

Regulamin konkursu

1.  Konkurs indywidualny (1 osoba), przeznaczony jest dla uczniów uczęszczających do klas gimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Skoki (klasy I – III).

2.  Zadaniem uczestnika jest wykonanie zdjęcia o tematyce profilaktycznej.

3.  Treści wykonanego zdjęcia mają być związane z profilaktyką uzależnień i promocją zdrowego stylu życia wśród młodzieży.

4.  Zdjęcie musi być wykonane w formacie 10×15.

5.  Wykonane zdjęcie do oceny jury musi zostać dostarczone w formie wydrukowanej oraz na płycie CD lub DVD.

6.  Każdy uczestnik może do oceny wystawić maksymalnie 3 zdjęcia.

7.  Temat może być ujęty w formie poważnej lub humorystycznej.

8.  Wszyscy uczestnicy swoje prace muszą dostarczyć w terminie do dnia 12 czerwca 2013 roku do godziny 15.30 do sekretariatu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie.

9.  Do wszystkich wydruków dostarczonych zdjęć należy dołączyć kartki zawierające dane dotyczące składu grupy uczestniczącej w konkursie.

  10. Zdjęcia oceniać będzie jury składające się z:

   –    Gminnego Koordynatora ds. uzależnień,

   –    Przedstawiciel Gimnazjum w Skokach,

   –    Przedstawiciel Gimnazjum w Antoniewie.

    11. Jury obradować będzie w dniu 14 czerwca 2014 roku.
    12. Werdykt jury zostanie ogłoszony na stronie internetowej gminy w dniu 25 czerwca 2013 roku.
    13. Nagrodzone zostaną trzy najwyżej ocenione zdjęcia uczestniczące w konkursie.

     Zapraszamy czekają świetne nagrody !!!

     KONKURS ORGANIZOWANY JEST W RAMACH GMINNEJ EDYCJI KAMPANII PROFILAKTYCZNEJ „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ” ORGANIZOWANEJ Z INICJATYWY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO KOORDYNATORA DS. UZALEZNIEŃ.

     Realizatorem konkursu jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie.


     KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ O TEMATYCE PROFILAKTYCZNEJ „DROGA DO NIKĄD …” O NAGRODĘ GMINNEGO KOORDYNATORA DO SPRAW UZALEŻNIEŃ

     Regulamin konkursu

     1.  Konkurs przeznaczony jest dla grup maksymalnie 5 – osobowych, w skład, których wchodzą uczniowie uczęszczający do klas szkoły gimnazjum z terenu Miasta i Gminy Skoki (klasy gimnazjum I – III).

     2.  Zadaniem grupy jest przygotowanie prezentacji multimedialnej o tematyce profilaktycznej pt: „Droga do nikąd …”

     3.  Treści zawarte w prezentacji mają być związane z szeroko rozumianą profilaktyką uzależnień.

     4.  Prezentacja musi być wykonana w programie Power Point i powinna zawierać od 5 do 20 slajdów.

     5.  Poszczególne grupy muszą dostarczyć swoje prezentacje na płycie CD lub DVD w terminie do dnia 20 listopada 2013 roku do godziny 15.30 do sekretariatu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie.

     6.  Do wszystkich złożonych prezentacji należy dołączyć kartki zawierające dane dotyczące składu grupy uczestniczącej w konkursie.

     7.  Prezentacje oceniać będzie jury składające się z:

     –    Gminnego Koordynatora ds. uzależnień,

     –    Przedstawiciel Gimnazjum w Skokach,

     –    Przedstawiciel Gimnazjum w Antoniewie.

     8.  Jury obradować będzie w dniu 22 listopada 2013 roku.

     9.  Werdykt jury zostanie ogłoszony na stronie internetowej gminy w dniu 28 listopada 2013 roku.

      11. Nagrodzone zostaną trzy najwyżej ocenione prezentacje profilaktyczne uczestniczące w konkursie.

       Zapraszamy czekają świetne nagrody !!!

       KONKURS ORGANIZOWANY JEST W RAMACH GMINNEJ EDYCJI KAMPANII PROFILAKTYCZNEJ „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ” ORGANIZOWANEJ Z INICJATYWY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO KOORDYNATORA DS. UZALEZNIEŃ.

       Realizatorem konkursu jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie.