W ramach akcji informacyjno – edukacyjnej „Świeć przykładem” 6 grudnia Policja realizowała kolejne działania profilaktyczne skierowane do pieszych. Celem przedsięwzięcia pod nazwą „Dzień odblasków” zainicjowanego przez polską Policję jest zachęcanie jak największej liczby pieszych do korzystania z elementów odblaskowych, nie tylko po zapadnięciu zmroku poza obszarem zabudowanym, ale również w obszarze zabudowanym na nieoświetlonych lub słabo oświetlonych odcinkach dróg.

Również na terenie naszego miasta i gminy w dniu 06 grudnia dzielnicowi, st. asp. Sławomir Słoma, mł. asp. Krzysztof Rubert, asp. szt. Paweł Dudziński oraz Kierownik Rewiru Dzielnicowych, asp. szt. Piotr Rojtek przeprowadzili pogadanki informacyjne z dziećmi najmłodszych klas szkół podstawowych. Tematem pogadanek było bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo w szkole i w domu oraz założenia działań profilaktycznych „Dzień Odblasków ”.

W godzinach porannych i popołudniowych, w godzinach nasilonego ruchu pieszych i pojazdów w rejonie Szkoły Podstawowej w Skokach policjanci realizowali działania profilaktyczne poprzez przekazywanie uczniom idącym do szkoły lub kończącym zajęcia, informacji o zasadach bezpieczeństwa ruchu pieszych. Uczniowie otrzymywali od policjantów elementy odblaskowe – breloki przekazane przez Burmistrza miasta i gminy Skoki.

Policjanci Komisariatu Policji w Skokach przypominają, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza terenem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblask owych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Naruszenie powyższego przepisu zagrożone jest grzywną w wysokości od 20 do 500 zł.

Piotr Rojtek
Kierownik Rewiru Dzielnicowych
Komisariat Policji w Skokach