Po raz kolejny w hali gimnazjum w Skokach spotkały się reprezentacje szkół noszących zaszczytne imię Polskich Olimpijczyków. 26 kwietnia 2013 roku zawitali do nas gimnazjaliści z: Gliwic, Gryfina, Koła, Kędzierzyna Koźla, Ostrowite i Przykony. Po raz pierwszy gościliśmy uczniów z Koła. Dzięki temu na mapie Polski pojawiła się dwudziesta nazwa miejscowości, z której młodzież bierze udział w naszym święcie.

Wyjątkowo licznie zjawili się olimpijczycy: M. Bartoszak, I. Dzięcioł – Marcinkiewicz, D. Goździak, J. Jackowski, Ł. Nowak, Z. Orywał, A. Wojciechowski. Swoją obecnością zaszczycili nas także przedstawiciele władz powiatowych i gminnych oraz proboszcz parafii.

Podczas części oficjalnej spotkania wprowadzone zostały reprezentacje szkół ze sztandarami oraz przedstawiciele Strzeleckiego Bractwa Kurkowego. Na maszt wciągnięto flagę olimpijską i zapalono znicz, który towarzyszył wszystkim uczestnikom w zmaganiach sportowych. Ceremoniał olimpijski zwieńczono odczytaniem apelu olimpijskiego na 2013 rok. Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Pan Tadeusz Kłos oraz Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach Pan Wiesław Sierzchuła uhonorowali Pana Zbigniewa Orywała pamiątkowym grawertynem za wspieranie inicjatywy i propagowanie idei olimpijskiej wśród młodzieży. Nadmienić należy, że Pan Zbigniew Orywał uczestniczy w spotkaniach „rodzin olimpijskich” od samego początku i swoją postawą propaguje idee fair play. Część oficjalną swoim występem zakończył zespół „Rosses”. Goście oraz młodzież naszego gimnazjum wzięli udział w Pikniku Olimpijskim, zdobywając kolejne sprawności, wśród których były m.in.: wspinaczka na ściance, chodzenie na szczudłach, strzelanie z wiatrówki, rzuty do kosza, czy dart. W tym samym czasie po dwóch przedstawicieli każdej ze szkół wzięło udział w I części VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej – teście wyboru, który składał się z 25 pytań. Kiedy skończyły się zmagania piknikowe, wszyscy udali się na trasę Festiwalu Sztafet, by dopingować swoich lekkoatletów. Każda sztafeta składała się z 4 chłopców i 3 dziewcząt. Reprezentacje pokonywały odcinek trasy liczący ok. 750 m. W tegorocznych zmaganiach I miejsce zdobyło gimnazjum z Gliwic, II miejsce przypadło gospodarzom – gimnazjum ze Skoków, III miejsce zdobyła reprezentacja z gimnazjum z Kędzierzyna Koźla. Po zakończonych zawodach uczestnicy posilili się kiełbaską z grilla (ufundowaną i przygotowaną przez Radę Rodziców). Zwieńczeniem całodniowych rywalizacji był II etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej. W tym roku przybrał on nieco inna formę. Skorzystaliśmy ze zdobyczy techniki – elektronicznego systemu pilotów Classroom Performance System. Wszyscy zgromadzeni w tym czasie w hali mogli oglądać zaciętą rywalizację na telebimie. Ogromną wiedzą, zwyciężając w klasyfikacji indywidualnej, wykazał się Piotr Markiewicz – uczeń gimnazjum w Skokach zdobywając 129 punktów i tym samym wyprzedzając swoich kolegów: z gimnazjum z Kędzierzyna Koźla – Sebastiana Wróbla – 105,5 punktu oraz Bartosza Kliś z gimnazjum z Koła – 102,5 punktu. W klasyfikacji łącznej szkół zwyciężyło gimnazjum z Kędzierzyna Koźla, wyprzedzając Koło i Przykonę. Na zakończenie wręczono najlepszym drużynom puchary, nagrody rzeczowe. Wśród uczestników pikniku rozlosowano kilkadziesiąt nagród rzeczowych.

Nasze spotkanie mogło się odbyć dzięki wielu instytucjom i osobom prywatnym. Ogromne podziękowanie kierujemy do Polskiego Komitetu Olimpijskiego za objęcie patronatem spotkania, a Panu Dariuszowi Goździakowi i Pani Iwonie Dzięcioł – Marcinkiewicz za obecność podczas uroczystości i zaangażowanie w nasz projekt. Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Wągrowcu ze Starostą Panem Michałem Piechockim na czele, Urzędowi Miasta i Gminy Skoki z Burmistrzem Panem Tadeuszem Kłosem, Bibliotece Publicznej w Skokach, Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu za wsparcie.

Zdjęcia: Daria Urbaczewska, Ilona Węglewska, Wiesław Nowak

swieto_szkoly_1 swieto_szkoly_2 swieto_szkoly_3 swieto_szkoly_4

swieto_szkoly_5 swieto_szkoly_6 swieto_szkoly_7

swieto_szkoly_8 swieto_szkoly_9 swieto_szkoly_10

swieto_szkoly_11 swieto_szkoly_12 swieto_szkoly_13

swieto_szkoly_14 swieto_szkoly_15 swieto_szkoly_16 swieto_szkoly_17

swieto_szkoly_18