Na to pytanie odpowiedzi szukały dzieci z Niepublicznego Przedszkola Artystycznego. Pomagał im sam Hans Christian Andersen, który w środowe przedpołudnie 10 kwietnia odwiedził je w ich siedzibie, w Potrzanowie. Duński pisarz tego dnia rozpoczął swoją podróż po gminie Skoki, której celem jest poznanie walorów edukacyjno-kulturowych naszego regionu. Andersen odwiedzał będzie gminne przedszkola i spotykał się z uczącymi się w nich dziećmi. Pisarz ma nadzieje, że uda się mu zachęcić młodych skoczan do czytania książek.

Andersen w Skokach pojawił się za sprawą pracowników skockiej książnicy, którzy rokrocznie w miesiącu kwietniu zapraszają Go do swojej placówki, by wspólnie świętować Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci przypadający na 2 kwietnia. Dzień ten to również dzień urodzin H. Ch. Andersena.

Pisarz swoją podróż rozpoczął w Potrzanowie, gdzie czekała na niego ok. 50 osobowa grupa miłośników bajek i baśni. Choć znaczna jej większość to dzieci w wieku 3 i 4 lat, to wiedza jaką posiadały one na temat przedstawianych przez bajkopisarza utworów nie odbiegała zbytnio od tej jaką prezentowali ich starsi koledzy. Spotkanie trwało prawie godzinę. W tym czasie dzieci poznały życie i twórczość pisarza, wspólnie z nim obejrzały bajkę o Brzydkim Kaczątku oraz dowiedziały się czym różni się kaczka od łabędzia. A wszystko to przy dźwiękach piosenki „Nikt tak ładnie czasu nie kradnie” będącej pieśnią programowa skockiej książnicy. Spotkanie zakończyło wspólne zdjęcie. Andersen obiecał, że spotka się z przedszkolakami również za rok.

Cykl spotkań z Andersenem Biblioteka Publiczna w Skokach organizuje od roku 2008.

P.S. Biblioteka Publiczna w Skokach serdecznie dziękuje Dyrekcji i Pracownikom Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrznowie za cieple i miłe przyjęcie, a także Monice Dziekan-Dobskiej i Magdalenie Bartkowiak, właścicielkom zakładów fryzjerskich w Skokach, za użyczenie rekwizytów do charakteryzacji Andersena oraz Antoniemu Wiśniewskiemu – odtwórcy głównej roli.