Materiały biblioteczne zakupione w 2012 roku ze środków otrzymanych Przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Skokach z Biblioteki Narodowej w ramach projektu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.>>>

Materiały Biblioteczne Zakupione w 2012 roku przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Skokach w ramach dotacji Jednostki Samorządu Terytorialnego >>>