Piosenką „Godejmy po naszymu” z repertuaru Kapeli „Zza Winkla”, rozpoczął się 20 maja 2009 r. w sali skockiego gimnazjum II Konkurs Gwary Poznańskiej pt. „Godomy po naszymu”.

Do organizacji konkursu, który podobnie jak w roku minionym odbył się z inicjatywy nauczycielki języka polskiego Iwony Migasiewicz, nad którym patronat objęli: Starosta Powiatu Wągrowieckiego Michał Piechocki i Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos, włączyła się też grupa uczniów i nauczycieli gimnazjum.

W konkursie, którego celem było: 
• pielęgnowanie gwary poznańskiej,
• utrwalanie świadomości istnienia odmian języka 
polskiego,
• rozwijanie umiejętności pięknego i sugestywnego 
wygłaszania tekstów z pamięci,
• rozbudzanie zainteresowań regionalistycznych,
• krzewienie uczuć patriotycznych,
• ukierunkowanie i rozbudzanie ambicji i woli szlachetnej rywalizacji.
udział wzięło 32 uczniów z Gimnazjów powiatów: wągrowieckiego, obornickiego, poznańskiego i gnieźnieńskiego.

Nad jego przebiegiem czuwała komisja powołana przez organizatora, Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach w składzie:
– Jacek Hałasik – przewodniczący jury, dziennikarz radiowy, historyk sportu, wybitny znawca gwary poznańskiej i wierny kibic „Lecha”.
– Jolanta Nowak – Węklarowa – polonistka, poetka i prozatorka, autorka licznych tomików poetyckich, tekstów prozatorskich i publicystycznych.
– Wiesława Surdyk – Fertsch – nauczycielka historii i doradca – metodyk w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,
która dokonując oceny prezentacji, wzięła pod uwagę: dobór tekstu, interpretację utworu, oraz ogólny wyraz artystyczny.

Wszyscy uczestnicy byli świetni, a ich prezentacje budziły emocje i rozbawiały publiczność, która nagradzała je gorącymi brawami. Jednak komisja musiała dokonać wyboru i nagrodzić tych najlepszych, co też dokonała po wymianie zdań i naradzie. Tak więc uczestnicy i widzowie dowiedzieli się, że za najlepszych wykonawców uznano i nagrody indywidualne w postaci książek, statuetek oraz lnianych woreczków z poznańskimi pyrami i dyplomami przyznano za zdobycie: 
I miejsca: Michałowi Owczarczakowi – z Zespołu Szkół Publicznych im. Onufrego Kopczyńskiego w Czerniejewie
II miejsca: Michalinie Kowala – z Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego
III miejsca: Katarzynie Mantaj i Paulinie Szymkowiak – Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach.
Wyróżnienia otrzymali:
1. Bartosz Staniszewski – Wągrowiec
2. Natalia Nijak i Paulina Wegnerska – Gniezno
3. Alicja Okińczyc – Murowana Goślina
4. Woźniak Weronika – Rogoźno
5. Piotrkowska Sandra – Wągrowiec
6. Maciej Kaczanowski – Wągrowiec
7. Julia Patan – Murowana Goślina

Jury przyznało też dodatkowe wyróżnienie dla Grupy Teatralnej „Iluzja” z Gimnazjum nr 1 w Skokach.

Nagroda publiczności, przy przyznawaniu której z punktacji wyłączono uczniów reprezentujących skockie gimnazjum przypadła Bartoszowi Staniszewskiemu z Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu.

Za najlepsze szkoły komisja uznała:
1.Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu
2.Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie
3. Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie, które
otrzymały nagrody w postaci odtwarzaczy DVD.

Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymali podziękowanie w postaci dyplomu i materiałów promujących powiat i gminę.
Czas oczekiwania na ogłoszenie wyników prac komisji uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie spędzili na wspólnym, przygotowanym przez Radę Rodziców posiłku oraz uczestnicząc w minikonkursie z mininagrodami ze słówek pt. „Godomy po naszymu”. Z okazji konkursu ukazało się też specjalne wydanie, w gwarze poznańskiej gazetki szkolnej – „Szkolny Miszmasz”.

Edmund Lubawy