Już po raz dziewiąty 19 maja 2017 w murach skockiego gimnazjum odbył się Rejonowy Konkurs Gwary Poznańskiej. Tradycyjnie patronat nad konkursem objęli: Starosta Powiatu Wągrowieckiego – Tomasz Kranc i Burmistrz Miasta i Gminy Skoki – Tadeusz Kłos oraz Prezez PPH LEMAR – Lech Dworzyński.

Pielęgnowanie gwary poznańskiej, utrwalanie świadomości istnienia odmian języka polskiego, umiejętność pięknego i sugestywnego wygłaszania tekstów, rozbudzanie zainteresowań regionalistycznych oraz krzewienie uczuć patriotycznych to cele jakie przyświecały temu spotkaniu. 

Na „godanie po naszymu” zdecydowało się 21 uczniów z gimnazjów z: Wągrowca, dwóch szkół z Rogoźna, Lubonia, Żelic, Budzynia i Skoków. Wygłaszane były teksty Juliusza Kubla, Lecha Konopińskiego, Marii Strzyżyńskiej  oraz własne.

Nad konkursowymi zmaganiami czuwała komisja w składzie:
– Iwona Migasiewicz – polonistka, pomysłodawczyni konkursu,
– Wiesława Surdyk Fertsch – nauczycielka historii i doradca- metodyk,
– dr Błażej Osowski  – reprezentant Pracowni Dialektologicznej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza  w Poznaniu – przewodniczący Jury.

Jurorzy, oceniając występ, brali pod uwagę: warstwę językową, wymagając, by wygłaszane teksty miały charakter miejskiej gwary Poznania oraz dobór tekstu, interpretację utworu i ogólny wyraz artystyczny.

Wszystkie prezentacje były ciekawe, budziły wiele emocji i rozbawiały publiczność, która nagradzała występujących gromkimi brawami. Komisja po burzliwych naradach dokonała wyboru tych najlepszych.

Dwa I miejsca ex aequo zdobyli: Wiktoria Adamska z Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu oraz Jacek Mania z Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach. II miejsce przypadło Adrianowi Szwedowi również ze skockiego gimnazjum. III miejsce otrzymała Julia Fiedor z Zespółu Szkół im. Hipolita Cegielskiego Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie Wśród wyróżnionych znaleźli się: Joanna Bucholc – Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu, Tomasz Beszterda i Oskar Przybylak – Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luboniu, Maciej Westphal – Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu i Sylwia Junczewska – Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu.

W kategorii szkół I miejsce zdobyli gospodarze,  II miejsce  – Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu, III miejsce – Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu.

Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej ufundowało nagrodę specjalną z okazji 650-lecia lokacji miasta Skoki. Otrzymał ją uczeń naszego gimnazjum Jacek Mania, który wygłosił tekst p. Marii Piotr – Malinowskiej pt. „Moje miasto Skoki”.

Nagroda publiczności, przy przyznawaniu której z punktacji wyłączono uczniów reprezentujących skockie gimnazjum, trafiła do zdobywczyni I miejsca  – Wiktorii Adamskiej. Zaprezentowany przez nią tekst „Szukom roboty ”, napisany przez p. Marię Strzyżyńską, zachwycił zarówno jurorów, jaki i publiczność.

Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali nagrody indywidualne w postaci dyplomów, książek tematycznie związanych z konkursem i statuetek, natomiast wszystkich uczestników konkursu oraz ich opiekunów uhonorowano podziękowaniami, dyplomami, książkami i materiałami promującymi powiat i gminę. Wygrane szkoły wyjechały z cennymi nagrodami rzeczowymi w postaci: drukarki, zewnętrznego dysku oraz głośnika. Konkurs zakończyła wspólna fotografia i nadzieja, że zobaczymy się za rok na dziesiątym, jubileuszowym spotkaniu miłośników poznańskiej gwary.

Konkurs zorganizowała grupa nauczycieli i uczniów z klas Id i III d, dzięki aprobacie i pomocy dyrekcji gimnazjum. Słodki posiłek dla uczestników zapewnił – pan Krzysztof Migasiewicz  – właściciel Z.P.H Piekarnia-Cukiernia „EMKA” w Skokach.

Elżbieta Berendt, Elżbieta Słoma