logo
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MIASTA SKOKI I ZIEMI SKOCKIEJ

 

 

Popołudnie z  przeszłością

Zarząd Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej  zaprosił członków organizacji oraz wszystkich zainteresowanych wynikami badań archeologicznych i dziejami naszej gminy na wykład zatytułowany „Dzwonowo. Tajemnice zaginionego miasta”.

W sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skoki,  w piątkowe popołudnie,  18 listopada 2016 zgromadziło się około sześćdziesięciu osób, do których zwrócili się autorzy projektu Dzwonowo – zaginione miasto. Interdyscyplinarne badania średniowiecznego i nowożytnego kompleksu osadniczego, realizowanego  przez Muzeum Regionalne w Wągrowcu przy współpracy naszego stowarzyszenia. Są nimi: archeolog, odkrywca dawnego Dzwonowa Marcin Krzepkowski oraz jeden z uczestników unikatowego, dzwonowskiego projektu, historyk Marcin Moeglich. Słuchacze mieli okazję zapoznać się z naukowymi działaniami prowadzonymi na terenie dawnego, należącego do Dobrogosta z rodu Nałęczów miasta Swanowa/Zwanowa, tak bowiem u początku swojego istnienia nazywał się dzisiejszy przysiółek Dzwonowo. Swój wykład prelegenci bogato zilustrowali pokazem slajdów odzwierciedlających genezę  odkrycia oraz różnorodność prowadzonych tam badań: geomorfologicznych, środowiskowych, nieinwazyjnych, geochemicznych, powierzchniowych. Omówiono również kwestię opracowania dotychczasowych wykopalisk poprzez ich szeroką analizę oraz konserwację.

Jak się okazało godzinny wykład nie wyczerpał tematu i sprowokował słuchaczy do zadawania pytań, na które naukowcy chętnie  odpowiadali. Nie po raz pierwszy spotkali się oni z zagadnieniem dotyczącym przyczyny upadku miasta po czasach prosperity, miasta starszego i prawdopodobnie większego niż Skoki. Temat zaginionego miasta Dzwonowa będzie bez wątpienia powracał wraz z dalszymi prowadzonymi tam działaniami. Naukowcy planują kolejne prace, które potrwają prawdopodobnie jeszcze przez kilkanaście miesięcy, gdyż jak mówią: ”Unikatowy kompleks osadniczy w Dzwonowie wymaga  działań zmierzających do jego udokumentowania oraz opracowania planu ochrony umożliwiającego zachowanie go dla przyszłych pokoleń.”

Wszystkim zainteresowanym dawnym miastem Dobrogosta polecam: https://dzwonowo.wordpress.com/ oraz https://www.facebook.com/Dzwonowo-Zaginione-miasto

Dzięki uprzejmości UMiG Skoki przerwę w spotkaniu słuchacze spędzili przy kawie i słodkim co nieco, po czym odbyło się zebranie informacyjne dla członków TMMSiZS. Jego celem było przekazanie wiadomości o planowanych działaniach Towarzystwa w przedsięwzięciach związanych z przypadającą w przyszłym roku 650. rocznicą lokacji miasta Skoki. Towarzystwo zaproponowało, aby w programie wydarzeń związanych z rokiem jubileuszowym znalazły się między innymi:

  • cykl wykładów popularnonaukowych przybliżających dzieje miasta, jego mieszkańców oraz środowisko naturalne,
  • nabożeństwo ekumeniczne przywołujące pamięć o dawnych mieszkańcach miasta: Żydach, Niemcach, Czechach, Szkotach i Polakach,
  • upamiętnienie dawnych mieszkańców Skoków różnych kultur i wyznań poprzez zasadzenie poświęconych im drzew,
  • opracowanie informatora turystycznego „Skoki i okolice”,
  • rozpowszechnienie opracowanego już przez członków TMMSiZS planu miasta uzupełnionego o dawne, często już zapomniane nazwy historyczne, regionalne, a nawet legendarne,
  • jubileuszowe, zbiorowe zdjęcie wszystkich skoczan.

Nadmienię, że realizując swoje statutowe zadania Członkowie TMMSiZS, niezależnie od wydarzeń związanych z rokiem jubileuszowym, czynią starania o upamiętnienie ważnych dla miasta wydarzeń i osób. Na początek zamierzamy uhonorować bohaterskich uczniów szkoły podstawowej i ich patriotyczny czyn poprzez nazwanie zielonego terenu położonego przy historycznym budynku szkoły skwerem im. Strajku Dzieci Skockich 1906 oraz umieszczenie planszy z krótkim rysem historycznym. Miejsce to jest dawnym szkolnym boiskiem, na którym podczas przerw przebywały pokolenia skockich uczniów, w tym również dzieci uczące się tu w czasie  niewoli narodowej. Dziś to pięknie zadbany i pielęgnowany fragment szkolnego obejścia, który spełnia naszym zdaniem wszystkie wymagania, by w godny sposób upamiętnić tak ważne w historii szkoły i naszego miasta wydarzenie, jakim był tygodniowy protest najmłodszych skoczan przeciwko  niemieckiemu zaborcy.

Pragniemy również upamiętniać zacnych dawnych mieszkańców Skoków tu zresztą urodzonych, rozpoczynając od duchownych: biskupa Tadeusza Zakrzewskiego oraz arcybiskupa Mariana Przykuckiego. Dla uhonorowania pierwszego z wymienionych proponujemy teren należący wcześniej do jego rodziców i będący miejscem jego urodzenia, na którym obecnie znajduje się Dom Plenerowy Uniwersytetu Artystycznego przy ulicy Zamkowej w Skokach nazwać Zespołem Pałacowo-Parkowym im. Biskupa Tadeusza Zakrzewskiego. Dla uczczenia drugiego skoczanina postulujemy nazwać jego imieniem przebudowany w ostatnim czasie fragment ulicy Rościńskiej znajdujący się w najbliższym sąsiedztwie cmentarza parafialnego.

 

Iwona Migasiewicz
Zdjęcia: Adam Mroziński. Janusz Król