W dniu 15 listopada 2007 r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie odbył się I Turniej Recytatorski „Głos Poezji”. Pomysłodawcą i organizatorem turnieju była Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach.

Celem konkursu było uwrażliwienie młodych ludzi na piękno języka ojczystego poprzez poezję Wisławy Szymborskiej i ks. Jana Twarowskiego. Zaproszenie do udziału skierowane zostało do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu wągrowieckiego.
Przyjęło je 32 uczestników.
Młodzież zaprezentowała się w dwóch dowolnie wybranych przez siebie utworach.

Nad przebiegiem turnieju czuwało jury w składzie: Karol Kruś Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu- Przewodniczący Jury, Elżbieta Rożnowska Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu oraz Renata Wójcik bibliotekarz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu.

Na brak strawy duchowej nikt narzekać nie mógł. Obok poezji mówionej w wykonaniu uczestników turnieju zebranych w auli widzów uraczył poezją śpiewaną Krzysztof Koniarek.

Po długich obradach jury postanowiło przyznać :

  • I miejsce Karolinie Meyer z Gimnazjum nr 1, im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu,
  • II miejsce Monice Dziuma z Gimnazjum nr 1, im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu,
  • III miejsce Patrycji Dąbrowskiej z Zespołu Szkół w Wapnie.

Wyróżnienia otrzymali: Magdalena Wyrzykowska z Gimnazjum nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu, Jakub Kąkol z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie oraz Natalia Ważniewicz z Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach.

Nagrody specjalne jury odebrali: Agata Mielcarek oraz Piotr Paczewski z Gimnazjum nr1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach.

Statuetki dla zwycięzców ufundowała Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji w Poznaniu, natomiast wszelkie nagrody Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wągrowcu.

Gratulujemy uczestnikom oraz ich opiekunom, nauczycielom i rodzicom. Trzymajcie się poezji jako tej „zbawiennej poręczy”.
Dziękujemy Dyrekcji i Pracownikom Bibliotek: Wojewódzkiej w Poznaniu i Powiatowej w Wągrowcu za pomoc w organizacji turnieju. Dyrekcji i nauczycielom MOW w Antoniewie dodatkowo za oprawę multimedialną turnieju.