Poeta stary, niemodny, dlaczego on, dlaczego wiersze Leopolda Staffa? Kto go dzisiaj czyta?! A dlaczego nie?! Może wystarczy sentyment do uliczki w Krakowie noszącej właśnie jego imię. Każdy powód jest dobry, by odkryć coś nowego, coś pięknego. Niewiele wiedzieliśmy o Leopoldzie Staffie, niewiele znaliśmy jego wierszy, prócz tych serwowanych w szkolnych podręcznikach. Tworzył przez trzy epoki literackie, napisał naprawdę dużo, ale jakoś pozostawał zawsze w cieniu innych poetów. Baliśmy się, że młodzież nie będzie chciała sięgnąć po jego wiersze, ale okazało się, że młodzi ludzie lubią wyzwania.
Dzięki temu mógł się odbyć III TURNIEJ RECYTATORSKI „GŁOS POEZJI” organizowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy  Skoki.

Wydarzenie to miało miejsce, jak co roku, w auli Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, w Antoniewie.
W gościnne mury Ośrodka, 6 listopada 2009 r., w piątek, właściwie już wieczorem, zjechała młodzież z pięciu gimnazjów naszego powiatu. Przyjechali też nauczyciele, rodzice i przyjaciele pragnący duchowo wesprzeć występujących.
Nie zabrakło także komisji oceniającej, którą stanowiły panie:
Joanna Nikuła-Szymaniak – dziennikarz TVP Poznań, specjalista w dziedzinie żywego słowa, Elżbieta Rożnowska – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Wągrowcu
oraz Dorota Frydrych – bibliotekarz Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Wągrowcu.

Jak niejednokrotnie podkreślało szacowne jury, nie było przegranych. Wszyscy czuliśmy się zwycięzcami, bo mieliśmy okazję uczestniczyć w czymś niezwykłym.

Bardzo trudno było komisji dokonać wyboru najlepszych spośród prezentujących się młodych ludzi (sama słyszałam gorące dyskusje nad każdym z uczestników). Jednak w końcu decyzja zapadła.
Jury postanowiło wyróżnić dwie osoby: Katarzynę Mantaj – uczennicę Gimnazjum im Polskich Olimpijczyków w Skokach oraz Marcina Iwo Gatyńskiego – ucznia Gimnazjum w Antoniewie;
Miejsce III przyznano Martynie Andrzejczak – uczennicy Gimnazjum Nr 1
w Wągrowcu, znajdującego się przy ul. Św. Wojciecha,
Na miejscu II usytuowany został Szymon Glapa, uczeń Gimnazjum Nr 3 Gminy Wągrowiec, im. Henryka Sienkiewicza, w Rąbczynie.
Komisja przyznała dwa, równorzędne I miejsca: Marcie Łukomskiej – uczennicy Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu, mieszczącego się przy ul. Świętego Wojciecha oraz Karolinie Marks – uczennicy Gimnazjum Nr 1, im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu.

To był bardzo ciepły, pogodny wieczór, któremu niepodzielnie patronował Leopold Staff. Bardzo ciekawe były wybory tekstów, jakich dokonywali młodzi artyści pod kierunkiem swoich opiekunów. Okazało się, że „niemodny” poeta, poruszał  sprawy, które ciągle są aktualne, które nadal wzruszają. Mogliśmy usłyszeć, między innymi, wiersze: „Pierwsza przechadzka” (po ten wiersz sięgnęło troje uczestników), „Jęk wyklętych zaułków”, „Zdobywca”, „Nadzieja”, „W przededniu”, „Piosenka ulicznika”, „Radość”, „Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą”, „Sad w księżycu”, „Deszcz krwi i ognia”, „Zmarszczka”, „Epitafium”. Myślę, że warto sięgnąć po tomiki Leopolda Staffa, by poznać je osobiście, rozsmakować się w tych tekstach.

Dziękujemy uczestnikom, ich opiekunom, rodzicom, nauczycielom za wysiłek, jaki włożyli w przygotowanie wybranych utworów.

Dziękujemy Dyrekcji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie za życzliwą pomoc przy organizacji turnieju.

Dziękujemy Dyrekcji Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu za ufundowanie nagród i wyróżnień książkowych oraz za obecność i wspieraniu nas już trzeci rok w tym przedsięwzięciu.

w imieniu organizatora

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skokach

Aleksandra Gajewska