W piątek, 4 grudnia w Bibliotece odbył się Turniej Poezji „Głosem Dziecka”. Turniej stanowi finał kilkutygodniowych działań związanych z poznawaniem i zgłębianiem adresowanej do dzieci poezji Juliana Tuwima, w trakcie których dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Skoki przygotowywały się do recytacji wybranych wierszy poety.

W trakcie Turnieju ocenie komisji konkursowej w składzie: Joanna Nikuła- Szymaniak – dziennikarz TVP Poznań, specjalista w dziedzinie „żywego słowa”, Elżbieta Rożnowska – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu, Renata Wójcik- bibliotekarz Biblioteki Powiatowej w Wągrowca oraz Iwona Migasiewicz- logopeda, nauczyciel języka polskiego z Gimnazjum i Danuta Kobus-Bogunia – nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum, swe umiejętności poddało 15. uczniów z klas 1-3 oraz jeden uczeń klas 4-6 ze szkół Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim i ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach. Młodzi recytatorzy przybyli w towarzystwie rodziców i opiekunów oraz nauczycieli języka polskiego, którzy przygotowywali ich do udziału w prezentacji poezji Juliana Tuwima, a teraz duchowo wspierali ich w trakcie występów na scenie.

Wszyscy młodzi artyści głęboko przeżywali swe występy i wszyscy prezentowali się znakomicie. Jednak komisja musiała dokonać wyboru tych najlepszych i dlatego po naradzie ogłosiła, co następuje.

W kategorii klas 1-3:
– I miejsce zdobył Andrzej Inda ze Szkoły Podstawowej w Skokach za wiersz „Lokomotywa”,
– II miejsce za wiersz „Zosia Samosia” zyskała Patrycja Stożek ze Szkoły Podstawowej w Jabłkowie – filia Rejowiec.
– III za wiersz „Spóźniony Słowik” Aleksander Tyll ze Szkoły Podstawowej w Skokach.

Wyróżnienia specjalne otrzymali: Ilona Nowicka z Szkoły Podstawowej w Jabłkowie – filia Rejowiec, Eliza Załęska ze Szkoły Podstawowej w Skokach, Franciszek Dukszta ze Szkoły Podstawowej w Skokach i Ewelina Gruszka ze Szkoły Podstawowej w Jabłkowie – filia Łosiniec. Nagrodę specjalną za dykcję od Pani Joanny Nikuły-Szymaniak zdobył Mikołaj Kucner ze Szkoły Podstawowej w Jabłkowie, a nagrodę specjalną od Pani Elżbiety Skrzypczak – dyrektor Biblioteki w Skokach zdobył Przemysław Kozber ze Szkoły Podstawowej w Skokach.
W kategorii klas 4-6 I miejsce przypadło Katarzynie Hepner ze Szkoły Podstawowej w Skokach.

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy Turnieju dyplomy i drobne upominki.

Na zakończenie Turnieju jego uczestnicy i goście obdarowani zostali smacznym tortem, a pobyt wszystkim umilił koncert Krzysztofa Koniarka.

Piątkowy Turniej poprzedziły listopadowe eliminacje, w trakcie których ocenie komisji swe recytacje poddało 57. uczestników z klas 1-3 i 10 z klas 4-6.

Edmund Lubawy