warsztaty_1Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach została wybrana jako miejsce do przeprowadzenia warsztatów pn.: „Zmień przestrzeń, aranżacja i design w bibliotece”. Organizatorem szkolenia 3 czerwca 2014 była Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Warsztaty poprowadziły pracownice działu instrukcyjno – metodycznego WBK i CAK Justyna Stoltmann- Prędka i Magdalena Bzdawka. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy i bibliotekarze bibliotek z powiatu wągrowieckiego.

warsztaty_2Podczas kilkugodzinnego kursu omówione zostały wszystkie aspekty, które powinny zostać spełnione, aby stworzyć nowoczesną, przyjazną użytkownikowi bibliotekę.

Wśród zagadnień pojawiły się tematy związane z warunkami prawnymi inwestycji, pozyskaniem pozabudżetowych środków na remont, rozbudowę lub budowę, inwentaryzacją stanu istniejącego, konsultacjami społecznymi, nikt bowiem nie wie lepiej, czym dana przestrzeń powinna być, niż ludzie, którzy będą z niej korzystać. Dowiedzieliśmy się dlaczego warto współpracować z projektantami i architektami wnętrz i krajobrazu. Jakie korzyści wynikają z konsultacji społecznych, dla biblioteki, dla bibliotekarzy jakie dla społeczności lokalnej i dla instytucji finansującej. Czym są: otwartość, atrakcyjność, wygoda i wielofunkcyjność oraz ergonomia w bibliotece. Jak zagospodarować otoczenie biblioteki, dobrać światło i kolor.  Czym jest sztuka ekspozycji.

warsztaty_3warsztaty_4Każda biblioteka powinna mieć ducha miejsca. U nas Genius loci jest Parkur. Zachęca do skoków w przód, do pokonywania trudności, przełamywania barier, przekraczania samego siebie, rozwijania pasji.

Wspaniałe szkolenie. Cieszymy się, że skocka nowoczesna biblioteka może być przykładem dla innych.

Opracowanie i przygotowanie warsztatów: Dział Instrukcyjno-Metodyczny, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu: Magdalena Bzdawka, Małgorzata Janiak, Magdalena Rusnok, Anna Sabiłło, Justyna Stoltmann-Prędka, Alicja Urbańska.