Spóźniony Słowik” nie przypadkiem taki tytuł miał V Przegląd Poezji „Głosem Dziecka” zorganizowany w skockiej Bibliotece. Motto przeglądu to wszak tytuł wiersza jednego z najbardziej znanych w Polsce autorów wierszy dla dzieci – Juliana Tuwima. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 2013 ustanowił rokiem Juliana Tuwima.

W turnieju swój udział zgłosiło 73 przedszkolaków z terenu Gminy Skoki. Take duże zainteresowane ze strony dzieci bardzo ucieszyło panie bibliotekarki, a zarazem skłoniło do zorganizowania przeglądu w trzech odsłonach, które to miały miejsce w dniach 25, 27 i 26 listopada.

W przygodę z wierszami zabrała dzieci prawdziwa „Lokomotywa”, były więc bilety, pani konduktor z kasownikiem. Poziom przygotowania dzieci recytujących wiersze zachwycił wszystkich obecnych na sali rodziców, dziadków, panie przedszkolanki i bibliotekarki. Pamiątkowe zdjęcie z rodzicem kończyło występ każdego młodego recytatora.

Spóźniony Słowik najpóźniej dotarł do uczniów szkół podstawowych i skłonił ich swoimi trelami do przypomnienia sobie wierszy Juliana Tuwima, pisanych przez poetę z myślą o dzieciach właśnie. To nic, że późno, liczą się efekty, poza tym wiadomo przecież powszechnie – lepiej późno niż wcale.

Dzieci, które zdecydowały się zaprezentować swoje umiejętności recytatorskie przed publicznością i jury podzielone zostały na 2 kategorie wiekowe. Uczniowie klas 1-3 wzięli udział w V Turnieju Recytatorskim „Głosem Dziecka” 2 grudnia 2013, w sali Biblioteki Publicznej w Skokach

Wszystkich nieustannie podziwiamy za odwagę i zamiłowanie do poezji, dlatego uczestnicy zostali nagrodzeni już za sam udział.

Nie wiem czy mogę mówić za publiczność całą, ale w imieniu jury owszem – zauroczyła nas swoim wystąpieniem Kinga Szymkowiak. Jako jedyna spośród uczestników przedstawiła „Lokomotywę” Tuwima. Przedstawiła, powiedziała, wyrecytowała, … – to mało powiedziane – ona po prostu zabrała nas w podróż pociągiem ciągniętym przez prawdziwą lokomotywę – parowóz. Dziś takie nie jeżdżą już po szynach, można je oglądać tylko w muzeach kolejnictwa. Swoją drogą, ciekawe czy Kinga widziała prawdziwą lokomotywę napędzaną parą?

Kingę Szymkowiak uhonorowano przyznając jej I miejsce.

Poza tym jury postanowiło przyznać:

II miejsceLilii Bystrej,

III miejsce ex aequo – Mariannie Dukszcie i Wiktorii Szczepaniak,

oraz wyróżnienia Anicie Brzezińskiej, Szymonowi Kubiakowi, Oliwii Łączyńskiej i Zofii Podrazie.

13 grudnia 2013 z równie wielkim zaangażowaniem i pasją przenosili nas w świat poezji Tuwima uczniowie klas 4 – 6 szkoły podstawowej.

Jury z ciężkim sercem, ale musiało wybrać najlepszych. Po długich naradach podjęło decyzję przyznając:

Dwa I miejscaKarolinie Nowak i Andrzejowi Indzie

II miejsceElizie Załęskiej

i wyróżnieniaIzabeli Ciachli, Patrycji Fiołek, Katarzynie Malczewskiej, Anicie Sydow i Jakubowi Stawowemu.

Na zakończenie Turnieju młodzież wzięła żywy udział w audycji muzycznej pt. „Muzyczna podróż po kontynentach”. Audycję poprowadzili Tomasz Kotwica z Agnieszką Świtoniak i Michałem Dykbanem.

W V Turnieju Recytatorskim „Głosem Dziecka” łącznie wzięło udział 44 dzieci ze szkół podstawowych. Kolejny raz dali dowód, że Oni również lubią poezję.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

W okresie od października do grudnia 2013 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach realizowała projekt pn „Niektórzy lubią poezję – cykl spotkań poetyckich w skockiej bibliotece”. W działaniu zgłosiło swój udział 145 osób w wieku od przedszkolaka do seniora poprzez dzieci z klas 1-3, 4-6 i gimnazjalistów. Wśród publiczności znaleźli się rodzice, opiekunowie i przyjaciele recytatorów. Projekt był realizowany w ramach ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER za pośrednictwem LGD „Dolina Wełny” w Wągrowcu.

O wydarzeniach w Salonie Poezji z udziałem seniorów oraz o „Głosie Poezji” dla gimnazjalistów pisaliśmy w numerze 11/2013 WS. Obecnie więcej na temat „ Głosem Dziecka” Na zdjęciach wspomnienia ze spotkań.

Zdjęcia z poetyckich spotkań pokazujemy na rozkładowce numeru.


Loga_do_NW