Niezmiernie miło jest nam poinformować, że gmina Skoki ponownie została laureatem Konkursu pn. Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, organizowanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono projekt „Żywa lekcja historii”- nadanie nazwy placowi w Skokach – Plac im. Władysława Gąski – żołnierza września 1939 roku, w kategorii lokalne oddziaływanie w zakresie działalności prokulturowej.

W zgłoszeniu opisano obchody niecodziennej sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki, która miała miejsce w setną rocznicę urodzin Władysława Gąski – rozpoczęta od złożenia kwiatów na grobie śp. podporucznika Wojska Polskiego, mszy świętej odprawionej w intencji zmarłego, wspomnień rodziny czy wystąpienia obecnego na sesji kombatanta. Kolejno poinformowano o pracach związanych z rewitalizacją placu (przeprowadzonych w 2016 roku).

Po dokonaniu kwalifikacji wszystkich zgłoszonych projektów Zespół Sędziów Sprawozdawców Konkursu zakwalifikował podanie Gminy Skoki do dalszego etapu konkursu.

W dniu 12 września ub. przedstawiciele Kapituły Konkursu przeprowadzili wizję lokalną. Podczas prezentacji omówiono biografię Władysława Gąski, zaprezentowano dokumentację fotograficzną, a obecny na sali Łukasz Ogórkiewicz (wnuk Władysława Gąski) przedstawił rodzinne pamiątki i wspomnienia. Następnie zaproszono członków jury na zrewitalizowany plac w Skokach.

Pod koniec 2017 roku miało miejsce uroczyste podsumowanie Konkursu pn. Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego. „Żywa lekcja historii” została nagodzona, a Gminie Skoki przyznano tytuł laureata konkursu oraz nagrodę pieniężną. Otrzymane środki zamierza się przeznaczyć na wykonanie tablicy pamiątkowej na palcu im. Władysława Gąski – żołnierza września 1939 roku.

Mamy nadzieję, że poprzez zgłoszenie opisanego projektu w konkursie dokonania Władysława Gąski stały się bliższe nie tylko skockiej społeczności.