Samorząd Gminy Skoki dofinansował kwotą 325.000zł dwie inwestycje drogowe realizowane przez Powiat Wągrowiecki na ternie miasta Skoki.

rakojedzkaBudowa odcinka chodnika na ul. Rakojedzkiej przy drodze powiatowej nr 1654P została wsparta finansowo w wysokości 78.238 zł. Za tą kwotę zostało utwardzone kostką betonową pobocze drogi na długości 319 m. Wykonawcą zadania był Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc. Odbiór końcowy inwestycji ze skutkiem pozytywnym odbył się w dniu 25 października. Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 143.491,96 zł.

W ostatnich dniach października udało się zakończyć drugą inwestycję powiatową polegającą na przebudowie ulicy Rościńskiej w Skokach zlokalizowaną przy samym cmentarzu. Gmina Skoki dofinansowała to przedsięwzięcie w 50 % kwotą 246.762zł. Dodatkowo zostały pokryte przez Gminę koszty budowy nowego oświetlenia drogowego w kwocie 44.895 zł. Cały odcinek drogi o długości 245m został oświetlony 6 energooszczędnymi lampami typu LED. Nowa nawierzchnia drogowa z kostki betonowej została ułożona na łącznej powierzchni 2.775 m2  wydzielając część jezdną drogi, chodnik i parking. Odbiór końcowy zadania z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego odbył się w dniu 28 października br.