Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że w dniu 1 lipca upływa termin składania wniosków o świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+). Złożenie wniosku po tym terminie nie będzie uprawniało do wypłaty świadczeń od 1 kwietnia 2016 lecz jedynie do bieżących wypłat.

Prosimy nie odkładać złożenia wniosku na ostatnią chwilę, ponieważ w szczególnych wypadkach istnieje konieczność dostarczenia dodatkowych dokumentów.