Co pewien czas Burmistrz Tadeusz Kłos zaprasza na spotkanie sołtysów Gminy Skoki, tak też stało się dziś w ostatnim dniu maja.

Dyskutowano o sprawach bieżących, inwestycjach, Internecie, najbliższych imprezach sportowo – rekreacyjnych oraz dożynkach gminnych i powiatowych. Omówiono także zmiany w wysokościach diet sołtysów zmienionych na ostatniej sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki.