20 maja 2016 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach wypłacił kolejne środki  z programu „Rodzina 500+”.

Do chwili obecnej wypłacono łącznie 820 000,00zł, co oznacza wypłatę 1639 świadczeń dla 481 rodzin.

Ponownie informujemy, że o kolejności rozpatrzenia wniosku decyduje data jego złożenia, niezależnie czy jest on złożony osobiście czy w formie elektronicznej.

Do 25 maja 2016 do tutejszego Ośrodka wpłynęło 710 wniosków.

Wnioski można nadal składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach lub drogą elektroniczną.

Zachęcamy do składania wniosków.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach