W okresie od 15 lutego do 7 marca 2016r w Przedszkolu Samorządowym im. Kubusia Puchatka w Skokach prowadzone było postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2016/2017. Zgodnie ze złożonymi przez rodziców bądź opiekunów prawnych deklaracjami edukację przedszkolną w roku szkolnym 2016/2017 będzie kontynuowało 146 dzieci. Nowo złożonych wniosków wpłynęło do przedszkola – 39. Wszystkie wnioski zostały szczegółowo rozpatrzone przez komisję rekrutacyjną. Każdy z kandydatów, po spełnieniu kryteriów określonych w ustawie oświatowej bądź w uchwale Rady Miejskiej Gminy Skoki miał przyznaną przez komisję rekrutacyjną określoną liczbę punktów. Kandydaci z największą liczbą punktów, w liczbie 25 dzieci, od 1 września 2016 r. rozpoczną swoją edukację przedszkolną w Przedszkolu Samorządowym im. Kubusia Puchatka w Skokach. Pozostali kandydaci zostali wpisani na listę rezerwową. Zaznaczyć należy, iż  są to wyłącznie dzieci urodzone w roku 2013 i 2014.

Przedszkole Samorządowe im Kubusia Puchatka w Skokach organizacyjnie posiada 175 miejsc, tj. 7 oddziałów, po 25 dzieci w oddziale. Na prośbę rodziców bądź opiekunów prawnych możliwe jest uruchomienie dodatkowego 8 oddziału popołudniowego, w którym zajęcia obywałyby się w godzinach od 12 do 17. Żeby ten oddział powstał konieczne jest aby zebrała się cała grupa 25 dzieci. Szczegółowych informacji dotyczących wyników samej rekrutacji jak i ewentualnego przyjęcia dziecka do przedszkola udziela Dyrekcja Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka z siedzibą w Skokach przy ulicy H.Sienkiewicza 19, do której odsyłam zainteresowanych.