Już po raz czwarty harcerze hufca Wągrowiec ruszyli na szlaki powiatu, by rywalizować, bawić się integrować podczas rajdu. Tegoroczną imprezę zorganizowała
i przeprowadziła 7 Skocka Drużyna Harcerska „HYCY”, która wygrała rywalizację w rankingu drużyn w roku 2015. Zabrała się do tego powołana komenda rajdu w składzie hm. Andrzej Surdyk – komendant, Aleksandra Nawrot – oboźna, Aleksandra Szymaś – Kwatermistrz, Anna Surdyk – z-ca ds. organizacyjnych i Anna Zrobczyńska – z-ca ds. programowych przy walnym i aktywnym udziale zastępów „Stokrotki” i „Wataha”.

Wszystko rozpoczęło się po południu w piątek 22 IV 2016 w wągrowieckim liceum przy ul. Klasztornej, tam uczestnicy na start otrzymali pamiątkowe plakietki

. Po zakwaterowaniu odbył się apel inauguracyjny, na którym swą gotowość rywalizacji zgłosiło 7 patroli. Jeszcze wieczorem patrole ruszyły na cmentarz, gdzie spotkali … „ducha” patrona hufca, który próbował się dowiedzieć, dlaczego właśnie on – Franciszek Grajkowski jest bohaterem wągrowieckich harcerzy. Po powrocie jeszcze przed ciszą nocną odbyły się wspólne śpiewajki.

Następny dzień, przy pięknej pogodzie zaprosił na szlak do Skoków. Trasa licząca ok. 17 km usiana była punktami kontrolnymi, na których patrole wykazywały się wiedzą, umiejętnościami i kreatywnością. Były więc zadania związane z udzielaniem pierwszej pomocy, wyznaczaniem azymutu, kreatywnym pokonywaniem potoku, gotowaniem zupy, szukaniem min, rzutu granatem, czy przyszywaniem plakietki i guzika. W sobotę na trasę z Roszkowa wyruszył też patrol skockich zuchów. Wytrwała 13 maluchów pokonała blisko siedmiokilometrową trasę zaliczając wszystkie punkty kontrolne.

Niestety załamanie pogody i zmusiło organizatorów do zamknięcia trasy o godzinie 18:00. Wszyscy po obiedzie udali się do gościnnego gimnazjum. Nie był to jednak koniec rywalizacji. Już na miejscu patrole musiały wykazać się wiedzą o bohaterach – patronie hufca – Franciszku Grajkowskim i patronie chorągwi – powstańcach wielkopolskich. Intensywne wrażenia mijającego dnia sprawiły, że zachowanie ciszy nocnej nie sprawiło problemu. Nie był to jednak koniec do komendy rajdu, która zebrała się by podsumować wyniki i wyłonić najlepszy patrol. Następny dzień rozpoczęły prace porządkowe i strojenie się na apel. Przybył także komendant hufca hm. Krzysztof Wojtaszek, by uhonorować najlepszych. Podczas apelu odbyła się jeszcze jedna uroczystość. Komendant rajdu a zarazem drużynowy 7 SDH „Hyce” hm. Andrzej Surdyk odznaczony został Odznaką honorową „Harcerska Służba Ziemi Wągrowieckiej”. Najważniejsze były jednak rozstrzygnięcia w rywalizacji drużyn. Po zaciętej rywalizacji przedstawiają silone następująco:

I miejsce 7 SDH – patrol wędrowniczy „FOCUS”
II miejsce 14 WDW patrol „Grupa Naukowców Badająca Niezniszczalność Pudełka po Serku Homogenizowanym”
III miejsce 102 WDW „RUDY” – patrol „Wędrujące Pingwinki”
IV miejsce 14 WDSH – patrol „Kalesony Boga Wojny”
V miejsce 14 WDH – patrol „ Czternastkowicze”
VI miejsce 14 WDH – patrol „ Czternastka”
VII miejsce 7 SDH „Hyce” – patrol „Adelarsi”

Wyróżnienie Próbna Gromada Zuchowa ze Skoków – patrol – „Wytrwałe Zuszki”

Na koniec apelu nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru hufca nowej drużynie sztandarowej. Chyba wkrótce patrol „Focus” przekształci się w samodzielną drużynę wędrowniczą?

Na koniec komendant hufca, korzystając z okazji spotkał się z funkcyjnymi drużyn hufca, by poruszyć bieżące sprawy harcerskiego środowiska wągrowieckich harcerzy.

Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim za pomoc udzieloną w organizacji a w szczególności: Panią Magdalenie Jeske, Barbarze Surdyk, Karolinie Stefaniak oraz Panom Cezaremu Szypulskiemu, Wiesławowi Sierzchule, Marcinowi Sierakowskiemu.

Komenda IV Rajdu Bohater