Jacek Dudek, Robert Chelwing, Mariusz Kielma i Romuald Dudek,  2 marca reprezentowali skockie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego na corocznych organizowanych pod hasłem „Witaj Wiosno” Zawodach Wędkarskich na jeziorze „Łomno” w Wojnówku.

Na Zawodach tych od kilku lat spotykają się koledzy wędkarze z kilku Kół Okręgu Poznańskiego PZW, którzy kierują się swym regulaminem organizacyjnym, zgodnie z którym min.:

– Koła wystawiają drużyny 4 osobowe i opłacają przeznaczone na pokrycie kosztów wpisowe w wysokości 150 zł od każdej drużyny,

–  Koło, które  w danym roku zostało zwycięzcą Zawodów, w kolejnym roku zajmuje się organizacją  Zawodów, w tym: przygotowaniem nagród dla zwycięzców oraz dyplomów i medali dla uczestników oraz wyżywieniem zawodników, komisji sędziowskiej i osób funkcyjnych.

Tym razem obowiązki te spoczęły, na  Kole nr 120 w Skokach, które miało szczęście   świętować zwycięstwo ubiegłorocznych Zawodów. I tutaj trzeba zaznaczyć, że skoczanie obowiązki swe wypełnili wzorowo. Wszyscy uczestnicy imprezy mogli posilić się kawą, herbatą i pączkami oraz uraczyć się pyszną, przygotowaną przez Mariana Konrada na kuchni polowej grochówką. Sprawami organizacyjnymi Zawodów, w tym zabezpieczeniem pucharów oraz dyplomów i medali dla zwycięzców oraz dyplomów i medali dla uczestników zajął się Zarząd skockiego Koła.

Nad przebiegiem Zawodów trwających od godziny 9:00 do 13:00 czuwała Komisja Sędziowska w składzie: Sędzia krajowy Jakub Muszyński oraz Edward Kacprzyński i Filip Niewiedziak, która po zakończeniu czynności związanych z ważeniem ryb, ustaleniu wyników zawodników łowiących w 4 sektorach oraz podliczeniu punktacji łącznej ogłosiła, że najlepszą drużyną dnia została i I miejsce w Zawodach zajęła reprezentacja Koła Lubonianka.  Zdobywcą II miejsca została drużyna Wojnówka, a III miejsca drużyna Koła Skoki. Na kolejnych miejscach uplasowali się zespoły reprezentujące: Lipień, Wierzbak , Hutę Szkła i Dalkię.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc, tj. Lubonianka, Wojnówko i Skoki z rąk Prezesa skockiego Koła-  Alojzego Pacholskiego otrzymali puchary , dyplomy i  medale. Pozostałe zespoły uhonorowano dyplomami i medalami pamiątkowymi. Wszystkie one  przypominać im będą spotkanie wędkarskie nad jeziorem „Łomno” w dniu 2 marca 2016.