W uwagi na to, że ostatni piątek miesiąca w marcu przypadł w Wielki Piątek Burmistrz Tadeusz Kłos postanowił swoje spotkanie z mieszkańcami odbyć tydzień później, 1 kwietnia.

Tym razem tematami przewodnimi spotkania były: ruszający właśnie 1 kwietnia program 500+ oraz nowa polityka mieszkaniowa Gminy Skoki.

Pierwszy temat omówił z mieszkańcami Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach pan Robert Rogaliński. 1 kwietnia był właśnie tym dniem w którym ruszyło przyjmowanie wniosków, skoccy urzędnicy wydłużyli pracę w tym dniu do godz. 18 i przyjęli ponad 110 wniosków. Kierownik omówił także zasady: co, komu i jak? I odpowiadał na pytania zgromadzonych obywateli. Do obsługi programu Ośrodek Pomocy Społecznej przysposobił nowe pomieszczenie, a w drodze konkursu przyjęto do pracy nową osobę.

Koncepcję na nową politykę mieszkaniową przedstawili pracownik referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, pan Artur Pokorzyński, a jego wypowiedz uzupełnili pozostali pracownicy referatu: pan Ryszard Kobus oraz kierownik Zbigniew Gronowicz. Koncepcja nowej polityki mieszkaniowej zostanie niebawem zaprezentowana w kolejnym artykule.

Zebranie zakończyła dyskusja Burmistrza z mieszkańcami, którzy tym razem podnosili gównie kwestie estetyczne miasta.

Kolejne spotkanie już 29 kwietnia, zapraszamy.