Gmina Skoki ma rozbudowaną sieć publicznych szkół, która została zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim jej młodym mieszkańcom spełnianie obowiązku szkolnego. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Dla dziecka zamieszkałego w następujących miejscowościach: Antoniewo Górne, Antoniewo Leśniczówka, Antoniewo, Bliżyce, Brzeźno, Budziszewice, Glinno, Gozdowiec, Jagniewice, Kakulin, Kuszewo, Nadmłyn, Niedarzyn, Potrzanowo, Rakojady, Roszkówko, Rościnno, Skoki, Wysoka, szkołą obwodową jest Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Skoki.

Drugą publiczną szkołą podstawową, działającą na terenie Gminy Skoki, jest Szkoła Podstawowa w Jabłkowie z filiami w Lechlinie, Rejowcu i Pawłowie Skockim, prowadzona przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza” w Jabłkowie. Szkoła ta ma również wyznaczony obwód składający się z następujących miejscowości: Chociszewko, Chociszewo, Dzwonowo, Dzwonowo Leśne, Grzybowice, Grzybowo, Ignacewo, Jabłkowo, Lechlin, Lechlinek, Lechlińskie Huby, Łosiniec, Miączynek, Młynki, Niedźwiedziny, Pawłowo Skockie, Pomorzanki, Raczkowo, Rejowiec, Roszkowo, Sława Wielkopolska, Sławica, Stawiany, Szczodrochowo.

Jeżeli chodzi o młodzież gimnazjalną, zamieszkałą na terenie Gminy Skoki, to może ona spełniać swój obowiązek szkolny w Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach, którego organem prowadzącym jest Gmina Skoki.

Przypominamy, że rodzice/opiekunowie prawni dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne a także zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć.