W czwartkowe popołudnie 17 marca strażacy zawodowi jak i ochotnicy ćwiczyli na obiektach firmy De Heus, której siedziba znajduje się w Mieścisku. Organizatorem manewrów była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, manewry skierowane były w szczególności dla podmiotów z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Firma De Heus jest ekspertem w żywieniu zwierząt i liderem w dostarczaniu rozwiązań żywieniowych na polskim rynku paszowym. Uczestnicy manewrów zapoznali się ze specyfiką produkcji i dystrybucji pasz żywieniowych oraz poznali zagrożenia mogące występować podczas produkcji. Była to też okazja do rozpoznania operacyjnego obiektów firmy wraz z zapleczem maszynowym i produkcyjnym. W czasie trwania założeń praktycznych strażacy-ratownicy wyposażeni w aparaty ochrony dróg oddechowych mieli za zadanie m.in. ewakuować osoby poszkodowane z wyższych kondygnacji w bezpieczne miejsce. Wspólne działania ratowników pozwoliły również przećwiczyć elementy ratownictwa wysokościowego z wykorzystaniem sprzętu do prowadzenia działań na wysokościach będącego na wyposażeniu JRG Wągrowiec.

Wspólne ćwiczenia strażaków zawodowych i ochotników świadczą o ciągłej chęci podnoszenia swoich umiejętności, dowodzą również dobrej strażackiej współpracy. Częste ćwiczenia są okazją do sprawdzenia koordynacji między służbami, ale również dają podwaliny do poprawy jakości wykonywanych usług w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a co za tym idzie pozwalają obywatelom czuć się bezpieczniej.

foto: OSP Skoki
tekst: P. Kaczmarek