Z inicjatywy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji Rady Miejskie Gminy Skoki odbyła się dyskusja nt. opieki lekarskiej dla mieszkańców Gminy Skoki. Do dyskusji zaproszono Kierowników przychodni zdrowia działających na terenie Miasta Skoki. Zaproszenie to przyjął Kierownik Przychodni Medycyny Rodzinnej „Falco”. Podczas prac Komisji obie strony wyraziły chęć współpracy. Jedną z form współpracy będzie comiesięczny artykuł w Wiadomościach Skockich i na stronie internetowej dotyczący działalności w zakresie zdrowia Samorządu Gminy Skoki oraz Przychodni Medycyny Rodzinnej „Falco”.

Dziś zamieszczamy informację dot. funkcjonowania Przychodni Medycyny Rodzinnej FALCO. Placówka przyjmuje pacjentów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dane kontaktowe:
Adres: ul. Wincentego Ciastowicza 12, 62-085 Skoki
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00
Rejestracja: osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 61 8 124 171.

Właścicielem i zarazem kierownikiem przychodni FALCO jest lek. med. Marcin Sokół

Poza właścicielem w przychodni przyjmują:
lek. med. Włodzimierz Różalski
lek. med Teresa Pszczolińska – Różalska
lek. med. Violetta Guner
lek. med. Patrycja Bizgalska-Skrzypek

W przychodni wydzielone są trzy poradnie:
– poradnia dla dorosłych
– poradnia dla dzieci zdrowych
– poradnia dla dzieci chorych

Przychodnia FALCO świadczy także usługi w zakresie:
– pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej
– położnej środowiskowo – rodzinnej

Godziny przyjmowania w:
– poradni dla dzieci zdrowych:
wtorek    11 – 13
środa    11 – 13
czwartek   11:30 – 12
piątek    11 – 13

– punkcie szczepie:
wtorek    11 – 13
środa    11 – 13
czwartek    11:30 – 12
piątek   11 – 13

– poradni dla dzieci chorych
poniedziałek    12.00-18.00
wtorek   8.00-11.00 i 13.00-15.00
środa    8.00-11.00 i 13.00-15.00
czwartek    12.00-18.00
piątek    8.00-11.00 i 13.00-15.00

W ramach NFZ w przychodni FALCO znajdują się również:
– poradnia ginekologiczno – położnicza w której przyjmuje lek. med. Janusz Frankiewicz:
poniedziałek    8.00 – 11.00
czwartek    11.00 -14.00

– poradnia logopedyczna w której przyjmuje mgr. Elżbieta Kotecka:
wtorek     14.00 – 20.00
środa     14.00 – 20.00

– punkt pobrań – Laboratorium Diagnostyka:
od poniedziałku do piątku    8.00 – 10.00

Poza świadczeniami refundowanymi przez NFZ w przychodni FALCO znajduje się również prywatny gabinet rehabilitacyjny – świadczący szeroki zakres zabiegów fizjoterapeutycznych. Przyjmują również prywatnie lekarze specjaliści.

Jednocześnie informujemy, że niezależnie od miejsca zamieszkania każdy pacjent wymagający konsultacji lekarskiej czy pielęgniarskiej w godzinach nocnych oraz w weekendy  i święta może zgłosić się do placówki realizującej ten rodzaj świadczeń w ramach umowy z NFZ. Mieszkańcy Gminy Skoki z nagłymi zachorowaniami mogą zgłaszać się do Szpitala w Wągrowcu, ul. Kościuszki 74.

Należy jednak pamiętać, iż w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta, należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego. Aby wezwać pogotowie ratunkowe, należy zadzwonić:

  • z telefonu stacjonarnego na numer 999,
  • z telefonu komórkowego na numer 999 lub 112.

Więcej informacji na temat przychodni FALCO znajdziecie Państwo w kolejnych wydaniach Wiadomości Skockich.

Wszystkie jednostki znajdujące się na terenie Gminy Skoki zajmujące się działalnością w zakresie zdrowia zapraszamy do współpracy.