Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach zawiadamia, że z dniem 1 stycznia 2016  AQUANET S.A z siedzibą w Poznaniu nie przejmuje obowiązków związanych ze świadczeniem usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Powyższe wynika z faktu, iż nie doszło do skutku planowane z tym dniem wstąpienie Gminy Skoki do spółki AQUANET.

Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę nadal pozostają w gestii Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach.

W tej sytuacji dotychczasowe umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków zawarte z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Skokach zachowują swoją ważność.

Longin Walkowiak

3 KOMENTARZE

  1. A jaki był powód,że Gmina nie wstąpiła do spółki? To chyba dość istotna wiadomość dla mieszkańców Gminy.

  2. Drodzy Państwo, musicie zrozumieć, że fakt, iż Gmina Skoki nie wejdzie do AQUANETU nie jest dla nas korzystny. Proszę się nie łudzić, że ceny w ogóle nie wzrosną! W związku z kanalizacją w ramach Puszczy Zielonka np na terenie Sławicy wybudowano kanalizację, a nie ma wodociągów, ścieki trzeba produkować do kanalizacji, a bez wodociągu trudno sprostać tym zadaniom. Jest jeszcze bieżące utrzymanie istniejącej sieci i tp. Wiąże się to z wielomilionowymi inwestycjami, które to Gmina Skoki sama będzie musiała wykonać w obecnej sytuacji. Z projektu inwestycji na ten rok wypadnie pewnie kilka pozycji. Trzeba znaleźć ok 2 milinów zł. A więc proszę tego nie odbierać w kategorii sukcesu, a raczej niepowodzenia Gminy Skoki oraz nas jej mieszkańców.

  3. To wspaniała wiadomość dla mieszkańców gminy Skoki !!!! Nie rozumiem tylko dlaczego ta niezwykle istotna informacja jest przedstawiona w tonie porażki? I czyjej porażki – bo na pewno nie mieszkańców Gminy Skoki. Wręcz przeciwnie – wszyscy możemy czuć cię zwycięzcami – nasze pieniądze za wodę nie będą wytransferowane do Poznania przez AQUANET i to co przez tyle lat było budowane zostanie w rękach mieszkańców.
    W ramach pocieszenia dla włodarzy gminy : Gratuluje trzeźwej decyzji 🙂

Comments are closed.