W niedzielę 20 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe w Lechlinie, w czasie którego mieszkańcy uczestniczyli w jasełce bożonarodzeniowej, wystawionej przez dzieci ze Szkoły Podstawowej. Nie zabrakło też tradycyjnego łamania się opłatkiem oraz składanych życzeń przez miejscowego sołtysa Pawła Grabińskiego jak i Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Tadeusza Kłosa i radnego powiatu Grzegorza Owczarzaka.

W czasie wspólnej agapy (wieczerzy), przygotowanej przez panie z sołectwa, mieszkańcy usłyszeli podsumowanie starego roku i plany na kolejny rok.

Staropolskim zwyczajem rozległ się głos kolęd i pastorałek śpiewanych przez uczestników spotkania, które poprowadził Piotr Wiśniewski – kierownik Szkoły Podstawowej w Lechlinie.