Członkowie Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 upamiętnili 97. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego intencją mszy świętej odprawionej w niedzielę, 27 grudnia br. o godzinie 10.00 w kościele parafialnym w Skokach.

Podczas liturgii ks. proboszcz Karol Kaczor poświęcił nowy sztandar Koła. Osoby zrzeszone w tej organizacji szczycą się tym, że posiadają – otrzymany w darze – historyczny sztandar swoich przodków – powstańców, z którym ci wyruszyli do powstania. Jednak z uwagi na jego szczególny charakter Zarząd Koła postanowił otoczyć zabytkowy, niemal stuletni sztandar szczególną troską i tym samym ograniczyć jego występowanie na uroczystościach, które najczęściej odbywają się na wolnym powietrzu. W wyniku tej decyzji powstała myśl o konieczności posiadania widocznego znaku reprezentującego tę organizację. Postanowiono urzeczywistnić tę ideę. Kilka dni temu odebrano z pracowni haftu artystycznego Małgorzaty Grzelak gotowy sztandar, który w dużym stopniu uznać można za replikę tego historycznego.

Po zakończonej liturgii poczet sztandarowy z poświęconym sztandarem oraz członkowie Koła udali się na cmentarz parafialny, aby tam przy tablicy pamiątkowej oddać hołd zmarłym powstańcom. W uroczystości tej wzięli udział również przedstawiciele samorządu szczebla gminnego i powiatowego, zawsze obecne poczty sztandarowe skockich szkół, organizacji i stowarzyszeń, rodziny powstańców wielkopolskich oraz liczna grupa młodych kibiców „Lecha” Poznań z ogromnym transparentem, na którym widniał napis „CHWAŁA BOHATEROM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO”. Do zgromadzonych, którzy wcześniej odśpiewali hymn państwowy, zwrócili się prezes Koła Krzysztof Jachna oraz burmistrz Tadeusz Kłos, podkreślając wagę pamięci o wielkopolskim czynie zbrojnym 1918/1919.

Następnie odmówiono modlitwę za zmarłych, złożono kwiaty i zapalono światła pamięci, kibice odpalili czerwone race i wznosili patriotyczne okrzyki, a na zakończenie wspólnie zaśpiewano „Rotę”.

Tekst: Iwona Migasiewicz
Foto: Anna Wrzeszcz, Radosław Kołpowski, Iwona Migasiewicz