Poszukujemy właściciela klucza od samochodu osobowego. Klucz został znaleziony przy wjeździe na parking wewnętrzny Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, od ul. Wągrowieckiej – 19 listopada br. Właściciela prosimy o kontakt z sekretariatem Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, numer telefonu 618925 800.