Udziałem w wieczornej Mszy Świętej za Ojczyznę 11 listopada mieszkańcy Ziemi Skockiej uczcili Dzień Niepodległości. Uroczysty charakter nabożeństwa, w trakcie którego w wygłoszonym kazaniu proboszcz ksiądz Karol Kaczor mówił min. o patriotyzmie i przejawach miłości Ojczyzny w czasie wojny i pokoju , podkreślał udział pocztów sztandarowych i oprawa muzyczna w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Mieściska

Po Mszy Świętej, jej uczestnicy, w towarzystwie pocztów sztandarowych i duchowieństwa, przy dźwiękach melodii patriotycznych w wykonaniu Orkiestry, przeszli na Plac Powstańców Wielkopolskich, gdzie pod Tablicą Pamiątkową poświęconą mieszkańcom Miasta i Gminy Skoki – uczestnikom walk o wolność i niepodległość, odbyły się dalsze uroczystości. Zapoczątkowało je odśpiewanie w towarzystwie Orkiestry Hymnu Państwowego. Z kolei nauczyciel Gimnazjum harcmistrz Andrzej Surdyk przypomniał ważniejsze wydarzenia z historii Polski związane z walką o odzyskanie niepodległości od czasu zaborów do odzyskania niepodległości przez kraj w listopadzie 1918 oraz Powstania Wielkopolskiego, które w decydujący sposób doprowadziło do przyłączenia do powstałej już niepodległej Polski ziem zaboru pruskiego. Wszyscy uczestnicy minutą ciszy uczcili pamięć uczestników i ofiar walk o niepodległość, a delegacje Samorządu Gminy, szkół, stowarzyszeń i organizacji oraz zakładów pracy, przy dźwiękach werbli Orkiestry Młodzieżowej złożyli wiązanki kwiatów pod poświęconą im Tablicą Pamiątkową. W dalszej części programu Orkiestra zagrała melodie patriotyczne, a na zakończenie uroczystości pod Tablicą Burmistrz podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie.

W Dniu Niepodległości tradycyjnie już Kurkowe Bractwo Strzeleckie zorganizowało cieszący się coraz większym powodzeniem Turniej Niepodległościowy, a w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Skoki, w tym dniu i w dniach poprzedzających odbyły się wieczornice, spotkania i lekcje historii przybliżające dzieciom i młodzieży to wielkie wydarzenie w dziejach Polski.