Dzień Edukacji Narodowej

14 październik w przedszkolu to nie tylko Dzień Nauczyciela, ale święto wszystkich tych, którzy oddają całe swoje serce, aby dzieciom w przedszkolu było naprawdę dobrze i bezpiecznie.

W tym roku oglądaliśmy wspaniałą akademię,  którą  przygotowała Pani Kasia z  dziećmi 4 -letnimi z grupy „Króliczki II”. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności śpiewając i recytując wiersze. Za część artystyczną przedszkolaki zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Święto uświetniły także konkurencje w których udział wzięli wszyscy pracownicy z Panią Dyrektor na czele. Śmiechu było co nie miara.


 

Pasowanie na Przedszkolaka

28 październik był szczególnym dniem dla dzieci, które we wrześniu po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola. Tego dnia wzięły bowiem udział w swojej pierwszej ważnej uroczystości przedszkolnej PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA. Był to także ich pierwszy publiczny występ przed licznie zgromadzoną publicznością.

Podczas uroczystości dzieci z grup „MALEŃSTWA I” i „MALEŃSTWA II” zaprezentowały swoje umiejętności, które zdobyły podczas krótkiego pobytu w przedszkolu. Razem ze swoimi kolegami i koleżankami z grupy starszaków dzielnie śpiewały piosenki i recytowały wierszyki.

Po zakończonej części artystycznej pani dyrektor dotykając każdego maluszka ogromnym lizakiem dokonała uroczystego pasowania. Na pamiątkę każde dziecko otrzymało dyplom i drobny upominek. Rodzice maluchów z dumą obserwowali swoje pociechy.


 

11 Listopada

Dzieci z naszego przedszkola niezwykle uroczyście obchodziły Święto Niepodległości. Przedszkolaki z grup „SOWY” i „TYGRYSKI” pod opieką Pań Wiesławy Koralewsiej – Putz i Wiesławy Paczyńskiej przystrojone w biało- czerwone symbole narodowe zaprezentowały patriotyczny program artystyczny. Pięknie odśpiewały Hymn, wskazały nasze symbole narodowe: flagę i godło. Śpiewem, wierszem, tańcem i rekwizytami wyraziły swoją miłość do Ojczyzny.

Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju.

Małgorzata Futro