Przynależność Gminy Skoki do Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” dała możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach PO RYBY. Mieszkańcy oraz Samorząd Gminy Skoki doskonale sobie z tym poradzili. Podpisano umowy na realizacje 13 projektów na blisko 3.500.000 zł, w tym Gmina Skoki na 1.067.000 zł dofinansowania. W skali 7 gmin daje to 2 miejsce! Całkowita wartość wszystkich operacji na terenie Gminy Skoki to ponad 8.800.000 zł.

Jednym z projektów jest „Centrum targowo-parkingowego w Skokach” – inwestor Gmina Skoki. Wartość: 2.467.050,22 zł, dofinansowanie 1.000.000 zł.

W miejscu istniejącego lecz zdegradowanego targowiska w centrum Skoków, malowniczo położonego obszaru pomiędzy kościołem a terenami zielonymi tzw. Morasiem oraz rzeką Małą Wełną postanowiono wybudować nowoczesne centrum targowo – parkingowe. Realizację inwestycji zakończono na przełomie 2013/2014. Można śmiało powiedzieć, że zostały spełnione jej założenia, czyli poprawa ładu i funkcjonalności przestrzeni publicznej. Nowe targowisko stało się oprócz swojej podstawowej funkcji m.in. miejscem organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych.

Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszyły się inwestycje związane ze zbiornikami wodnymi i towarzyszącą im infrastrukturą. Stawy te budowano bądź rewitalizowano pod kontem malej retencji, walorów przyrodniczo-krajobrazowych, a także jako atrakcja turystyczna z myślą zorganizowania łowisk dla wędkarzy. Łącznie dofinansowano 6 projektów, podpisując umowy na kwotę dofinansowania łącznie blisko 830 tys. zł, o całkowitej wartości inwestycji ponad 1,3 mln zł.

Są to projekty:

Staw ziemny w Szczodrochowie
Staw ziemny w Szczodrochowie

1.Rekultywacja i rozbudowa ziemnego stawu wiejskiego w Szczodrochowie – Gmina Skoki.

2.Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego poprzez budowę obiektów małej retencji w miejscowości turystycznej Potrzanowo – Łukasz Kantorski.

3.Budowa łowiska dla wędkarzy oraz innych obiektów małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Roszkowo gmina Skoki – Bartosz Wołkow.

 

4.Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rościnno – Andrzej Wołkow.

5.Budowa stanicy wędkarskiej przy istniejącym łowisku turystycznym typu złów i wpuść – Krzysztof Mańka.

6.Budowa obiektu małej retencji w miejscowości turystycznej Potrzanowo dla zachowania funkcji gruntów rolnych przez tereny sąsiadujące z miejscem inwestycji – Daniel Greser.

Powodzeniem wśród mieszkańców Gminy Skoki cieszyły się także projekty związane z działalnością gastronomiczną. Były to zarówno nowe inwestycje jak i modernizacja oraz rozwój już istniejących. Łącznie dofinansowano 3 projekty, podpisując umowy na kwotę dofinansowania łącznie ponad 620 tys zł, o całkowitej wartości inwestycji blisko 2 mln zł.

Są to projekty:
1. Gospodarstwo agroturystyczne- dom weselny w Sławicy – Zbigniew Kamiński.

Stacja Smaków
Bar w Sławie Wielkopolskiej – Stacja Smaków

2. Adaptacja lokalu oraz zakup wyposażenia i środka transportu w celu rozszerzenia działalności gastronomicznej w zakresie usług cateringowych i obsługi imprez okolicznościowych oraz utworzenia wypożyczalni rowerów w Sławie Wlkp – Alina Majewska.

3. Zakup wyposażenia dla powstającej kuchni cateringowej w miejscowości Skoki – Bartosz Wołkow.

Bardzo ciekawą inicjatywą wykazał się mieszkaniec Jabłkowa. Postanowił przekształcić swoje gospodarstwo w niepubliczny Dom Pomocy Społecznej. Jak pokazują demografowie nasze społeczeństwo będzie się starzeć, przybywać będzie osób, które w jesieni swojego życia będą potrzebować opieki.

Na realizację projektu pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku inwentarskiego i części budynku gospodarczego na niepubliczny dom pomocy społecznej z rozbudową i przebudową w miejscowości Jabłkowo, gm. Skoki – Mateusz Kozłowski podpisał umowę na kwotę dofinansowania w wysokości 300.000,00 zł, a wartość całego zadania to 907.536,16 zł. Inwestycja ta jest jeszcze na etapie realizacji.

Ponad 140 ha zajmują na terenie Gminy Skoki stawy rybne stanowiące Gospodarstwo Rybackie w Skokach. Obszar stawów rybnych niewątpliwie ma duży wpływ na przyrodę go otaczającą, stanowi także istotny element skockiego krajobrazu od blisko 40 lat. Gospodarstwo Rybackie Skoki Sp. z.o.o. podpisało umowy na dwa przedsięwzięcia realizowane na swoim obszarze, na łączną kwotę dofinansowania ponad 650 tys. zł, o łącznej wartości ponad 2 miliony złotych, są to projekty:

1. Budowa hali i uruchomienie w niej punktu skupu runa leśnego, ziół, szyszek, żołędzi, kasztanów, orzechów laskowych, aronii, czarnego bzu, głogu, dzikiej róży, trzciny suszenie tych produktów, odsprzedaż oraz drobna wytwórczość.

2. Budowa i utworzenie stanicy wędkarsko-myśliwskiej stanowiącej bazę noclegowo-gastronomiczną na terenie Gospodarstwa Rybackiego Skoki.


logo

Karolina Stefaniak