okladkaZ inicjatywy Pani Poseł Marii Małgorzaty Janyski od trzech lat organizowany jest konkurs „Jestem Polakiem”, skierowany do młodzieży szkolnej ze szkół Północnej Wielkopolski (powiaty: czarnkowsko-trzcianecki, pilski, złotowski, wągrowiecki, chodzieski, szamotulski, obornicki).

Tegorocznej edycji tego konkursu przyświecała idea zaprezentowania zmian, jakie zaszły w gminach po 25 – ciu latach samorządności. Patronat nad konkursem objął Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski. (Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć pod adresem www.mjanyska.pl)

onagrody Damian Brawata, uczeń Gimnazjum w Antoniewie, podjął się wykonania prezentacji multimedialnej, w której starał się przedstawić dobre praktyki oraz nowoczesne rozwiązania samorządności w gminie Skoki. Prezentacji tej towarzyszyła także część opisowa.

Jego praca była jedną z ponad 140 prac nadesłanych przez 40 szkół z terenu Północnej Wielkopolski.

Ogłoszenie wyników i uhonorowanie laureatów miało miejsce 15 czerwca br. w Pile. Na spotkaniu z Panią Poseł był także Damian wraz z opiekunką projektu Ireną Kasicą.

damian Wielkie zaskoczenie i ogromna radość towarzyszyła nam przy odczytywaniu werdyktu kapituły konkursu. W swojej kategorii wiekowej i module multimedialnym (był też moduł plastyczny oraz opisowo – graficzny) uczeń antoniewskiego gimnazjum zajął I miejsce.

Ten niewątpliwy sukces nie byłby możliwy bez pomocy i ogromnego wsparcia ze strony Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, bo trudno, mając lat 17 i mieszkając na terenie skockiej gminy zaledwie od lat dwóch, przedstawić jej osiągnięcia w minionych 25 latach.

Dzięki życzliwości pracowników UMiG i osobistemu zaangażowaniu Pani Sekretarz mogliśmy skorzystać z materiałów przez nich udostępnionych jak i tych znajdujących się na stronie internetowej gminy.

dyplom Serdecznie za to dziękujemy. Dziękujemy także za upominki, jakie otrzymaliśmy od Pana Burmistrza Tadeusza Kłosa przy okazji przekazania nagrodzonej prezentacji.

Mamy nadzieję, że praca laureata jest godną promocją naszej Małej Ojczyzny, jaką jest gmina Skoki i choć w części oddaje to, co dobrego się tutaj wydarzyło w ciągu ćwierćwiecza. A wydarzyło się i dzieje wiele, a Skoki, choć są małym miasteczkiem, naprawdę zrobiły wielki skok cywilizacyjny, co może widać dokładniej z pewnego dystansu czyli antoniewskiego „międzylesia”.

Irena Kasica