Już po raz siódmy 3 czerwca 2015 w murach skockiego gimnazjum odbył się Rejonowy Konkurs Gwary Poznańskiej. Tradycyjnie patronat nad konkursem objęli: Starosta Powiatu Wągrowieckiego – Tomasz Kranc i Burmistrz Miasta i Gminy Skoki – Tadeusz Kłos. Pielęgnowanie gwary poznańskiej, utrwalanie świadomości istnienia odmian języka polskiego, umiejętność pięknego i sugestywnego wygłaszania tekstów, rozbudzanie zainteresowań regionalistycznych oraz krzewienie uczuć patriotycznych to cele jakie przyświecały temu spotkaniu.

Na „godanie po naszymu” zdecydowało się 24 uczniów z gimnazjów z Gniezna, Wągrowca, Wapna, dwóch szkół z Rogoźna, Lubonia, Murowanej Gosliny, Dopiewa i Skoków. Wygłaszane były teksty Juliusza Kubla, Zenona Mateckiego, Antoniego Bartkowiaka, Ireneusza Płonki, Renaty Buczkowskiej, Lecha Konopińskiego oraz tekst własny występujących: Patryka Jankowskiego i Patryka Piechowiaka.

Konkurs rozpoczął od odśpiewania „Ody do pyry” oraz złożenia przez uczestników konkursu przyrzeczenia, którego fragment brzmiał następująco:

„Przyrzekamy:
Nie nygusować,
Nie manygować,
Nie chachmyncić,
Nie klamizerować
I nigdy nie mieć dwóch lewych pazurów do roboty!
…Przyrzekamy!”

Nad konkursowymi zmaganiami czuwała komisja w składzie:
– Iwona Migasiewicz – polonistka, pomysłodawczyni konkursu,
– Wiesława Surdyk Fertsch – nauczycielka historii i doradca- metodyk,
– Małgorzata Florysiak – przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów w Skokach, miłośniczka gwary poznańskiej, która oceniając występ brała pod uwagę: warstwę językową, wymagając, by wygłaszane teksty miały charakter miejskiej gwary Poznania oraz dobór tekstu, interpretację utworu i ogólny wyraz artystyczny.

Wszystkie prezentacje były ciekawe, budziły wiele emocji i rozbawiały publiczność, która nagradzała występujących gromkimi brawami.

Komisja po burzliwych naradach dokonała wyboru tych najlepszych.
Zwycięzcami VII Rejonowego konkursu Gwary Poznańskiej zostali:
I miejsce – duet: Arkadiusz Charzyński i Bartłomiej Zalewski z Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Wyszyńskiego w Luboniu ,
II miejsce – Agata Przybyłek z Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie,
III miejsce – Sebastian Krzyżanowski – z Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie.

Wyróżnienia otrzymali: Patryk Jankowski i Patryk Piechowiak z Gimnazjum nr 1 im Polskich Olimpijczyków w Skokach, Jakub Konieczny z Gimnazjum Stowarzyszenia „Rodzice – Dzieciom” w Gnieźnie, Joanna Maćkowiak z Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Dopiewie, Kacper Przybylski z Gimnazjum Stowarzyszenia „Rodzice – Dzieciom” w Gnieźnie, Dawid Skowroński z Gimnazjum Stowarzyszenia „Rodzice – Dzieciom” w Gnieźnie, Gabriela Smólczyk i Patryk Królik z Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Dopiewie oraz Kacper Kujawa z z Gimnazjum nr 1 im Polskich Olimpijczyków w Skokach.

W kategorii szkół I miejsce zdobyło Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie, II miejsce – Gimnazjum Stowarzyszenia „Rodzice – Dzieciom” w Gnieźnie, III miejsce przypadło gospodarzom.

Nagroda publiczności, przy przyznawaniu której z punktacji wyłączono uczniów reprezentujących skockie gimnazjum, trafiła do zdobywców I miejsca – Arkadiusza Charzyńskiego i Bartłomieja Zalewskiego Okazuje się, że „ malarze” z Lubonia z prezentacją „Malowanie” Zenona Mateckiego, swoim urokiem osobistym i gwarowo profesjonalnym wykonaniem oczarowali zarówno jurorów, jaki i publiczność.
Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali nagrody indywidualne w postaci dyplomów, książek tematycznie związanych z konkursem, statuetek, natomiast wszystkich uczestników konkursu oraz ich opiekunów uhonorowano podziękowaniami, dyplomami i materiałami promującymi powiat i gminę. Wygrane szkoły wyjechały z cennymi nagrodami rzeczowymi w postaci: drukarki, zewnętrznego dysku oraz głośników.
Gwarowe zmagania uwieńczyła wspólnie zaśpiewana piosenka „Godejmy po naszymu” z repertuaru kapeli „Zza Winkla”. Konkurs zakończyła wspólna fotografia i zapewnienia, że zobaczymy się za rok na ósmym już z kolei spotkaniu miłośników poznańskiej gwary.

Konkurs zorganizowała grupa nauczycieli i uczniów z klas Id, II b, III c i III b, dzięki aprobacie i pomocy dyrekcji gimnazjum. Smaczny posiłek dla uczestników i nagrody w mini konkursie gwarowym dla publiczności zapewnili sponsorzy: Krzysztof Migasiewicz – właściciel ZPH Piekarnia-Cukiernia „EMKA” w Skokach oraz Lech Dworzyński – prezes PPH LEMAR w Potrzanowie.

Elżbieta Berendt