27 kwietnia w skockiej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza miało miejsce spotkanie z Jakubem Rutnickim, posłem na Sejm RP. Tego dnia obchodzono także rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Od rana odbył się sejmik uczniowski, w którym uczestniczył zaproszony parlamentarzysta Jakub Rutnicki,dyrektorzy szkoły Wiesław Berendt i Robert Dorawa oraz przedstawiciele klas 4 – 6. Tematem wiodącym, w myśl założeń spotkania, była prezentacja pracy posła. Honorowy gość opowiadał o obowiązkach, powinnościach i przywilejach poselskich. Bardzo chętnie i z niezwykłą otwartością odpowiadał na zadawane przez uczniów pytania, które dotyczyły między innymi sytuacji społeczno – gospodarczej w naszym kraju, samorządu terytorialnego, a także pracy poselskiej w polskim parlamencie. Opowiadał również o swojej pasji sportowej i muzycznej.

Druga część spotkania przebiegała w niezwykle podniosłej atmosferze z udziałem innych zaproszonych gości, z panem Burmistrzem na czele. Szanowni goście, nauczyciele oraz uczniowie uczestniczyli we wspaniałym apelu 3-majowym. Pan poseł, będący pod dużym wrażeniem całej uroczystości, obiecał, że nie jest to jego ostatnie spotkanie z młodzieżą tej szkoły.

Kolejnym etapem wizyty posła był akcent sportowy, czyli mecz w piłkę siatkową, w którym pan Rutnicki czynnie brał udział.  To radosne współzawodnictwo spowodowało, że młodzież szkolna bez reszty zapałała sympatią do przemiłego gościa. Autografom, „grupowym selfie” i wzajemnym podziękowaniom nie było końca.Pan poseł spędził w szkole wiele godzin i, jak zapewniał, nie spodziewał się tak wspaniałej atmosfery, życzliwości, wysokiego poziomu artystycznego i gościnności.

Ten dzień wzbogacił wiedzę naszych uczniów na temat charakteru pracy współczesnego posła i pozwolił na porównanie jej w kontekście kompetencji posłów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w czasach panowania ostatniego króla, Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Wzruszająca i niezwykle podniosła uroczystość z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja po raz kolejny pokazała, że obchodzenie świąt narodowych jest ważnym elementem życia szkolnego. Uczniowie, pod kierunkiem pań: Renaty Stróżewskiej i Alicji Kramer,przypomnieli, że Święto Konstytucji 3 Maja obchodzimy na pamiątkę triumfu polskiej myśli politycznej. Twórcom Konstytucji 3 maja przyświecał cel naprawy państwa i budowy nowoczesnego społeczeństwa, opartego na demokracji i równości wszystkich jej obywateli. 224 lata temu polski sejm uchwalił pierwszą w Europie i drugą na świecie konstytucję.

Młodzi artyści stanęli na wysokości zadania prezentując swój kunszt artystyczny. Wspaniałe kostiumy, suknie i poziom wykonawczy zachwyciły publiczność, a co niektórych, po prostu wzruszyły. Pięknie wykonany polonez, gra na fletach, piosenki, scenka historyczna i wiersze na tle montażu muzycznego, przypomniały, że mamy własną kulturę, pamięć i tożsamość.

Tegoroczne uroczystości były wyjątkowe również ze względu na obecność posła na Sejm, pana Rutnickiego, który przyjął zaproszenie do udziału w naszych obchodach.

Za wspólne świętowanie dziękujemy również Burmistrzowi MiG Skoki– panu Tadeuszowi Kłosowi,przedstawicielom Urzędu, Przewodniczącemu Rady Miejskiej – panu Zbigniewowi Kujawie, Przewodniczącemu Rady Rodziców – panu Jackowi Dukszcie.

Uczniom dziękujemy za zaangażowanie i wytrwałość.

Renata Stróżewska