Wsparcie dla osób wymagających transportu do punktu szczepień zapewni Urząd Miasta i Gminy w Skokach.   Transport przeznaczony będzie  dla osób:

• posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami.

• mających trudności z dostępem do punktu szczepień np. osoby starsze nie mające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień.

Informację w sprawie transportu pacjentów z terenu Miasta i Gminy Skoki, można uzyskać od 15.01.2021 w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Skoki pod numerem telefonu 887 677 788, koordynatorem na potrzeby realizacji transportu jest pracownik Urzędu Katarzyna Przybysz.