Piraci Górą! 20 – 21.06 2009 roku mieszkańcy Miasta i Gminy Skoki obchodzili swoje Święto – Dni Miasta i Gminy Skoki. Dni te stały się okazją do wspólnych przeżyć, do wspólnej zabawy nie tylko obecnych, ale i dawnych mieszkańców i przyjaciół Skoczan z kraju i zza granicy.