Gmina Skoki korzystając z rozwiązań przewidzianych w ustawie podjęła decyzję o reaktywowaniu po prawie 30 latach budowy mieszkań socjalnych. W roku 2007 wybrano miejsce lokalizacji budynków socjalnych przy ul. Topolowej w Skokach oraz opracowano program budowy 16 mieszkań socjalnych. Przyjęto koncepcję budowy 4 powtarzalnych budynków socjalnych w układzie parterowym z 4 lokalami socjalnymi w każdym budynku (z jednym mieszkaniem trzypokojowym, dwoma mieszkaniami dwupokojowymi i jednym mieszkaniem jednopokojowym).