Utwór w wykonaniu zespołu Grupa Artystyczna „SKOCZKI”
z udziałem solistów:
– Martyny Frąckowiak
– Julii Dereżyńskiej
– Darii Dereżyńskiej
słowa: Grzegorz Tomczak
muzyka: Marcin Matuszewski
Utwór powstał na zlecenie Biblioteki Publicznej w Skokach