Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

15.07.2019 r. pomiędzy Gminą Skoki a Wojewodą Wielkopolskim została zawarta umowa
o dofinansowaniu ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019,
realizacji zadania w zakresie: świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi  z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Realizację zadania powierzono Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skokach.

Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie przewiduje się objęcie wsparciem 20 osób niepełnosprawnych, o których mowa powyżej. Dla każdej z tych osób zaplanowano  80 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu ich zamieszkania. W tym czasie osoba pełniąca na co dzień funkcję ich opiekuna będzie miała czas wolny do wykorzystania w dowolny sposób.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z OPS.

Projekt ma charakter pilotażowy.
Wartość zadania: 48.000 zł
Dofinansowanie: 38.400 zł
Wkład własny: 9.600 zł

Okres realizacji zadania: 15.07.2019 r. – 31.12.2019 r.


 

 

07.08.2019 r. pomiędzy Gminą Skoki a Ministerstwem Sportu i Turystyki została zawarta umowa o dofinansowaniu budowy Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Polnej
w Skokach.
Zadanie dofinansowane będzie  ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o  charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019.

W wyniku realizacji inwestycji przy ul. Polnej w Skokach rozbudowany zostanie istniejący plac zabaw, w ramach którego pojawią się takie urządzenia, jak: 25 m zjazd linowy, łuki sprawnościowe, huśtawki i duży zestaw sprawnościowy/zabawowy. Powstanie także siłownia zewnętrzna oraz miejsce relaksu (ławki, stoły do gry w szachy i chińczyka).

Wartość zadania: 116.083 zł
Dofinansowanie: 50.000 zł
Wkład własny: 66.083 zł
Okres realizacji zadania: do 15.10.2019 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*