Osada powstała w 1823 na terenie majątku Roszkowo, założył ją dziedzic Roszkowa Ignacy Świniarski. Na terenie, po wyciętym lesie, były domki pracowników majątku, w 1823 roku właściciel dał im za zasługi po kawałku ziemi, był to okres uwłaszczenia chłopów w zaborze pruskim. Utworzono tu w ten sposób 9 gospodarstw włościan zaciężnych.

Ponieważ w okolicy Skoków panowała cholera niektórzy ludzie zmarli. We wsi założono cmentarz choleryczny (w polu), później zmarłych chowano w Skokach.

W okresie zaborów kolejarze wybudowali (przy granicy Skoków) 2 domy dla swoich pracowników. W okresie międzywojennym Roszkówko należało do Roszkowa.

W okresie okupacji Niemcy wybudowali w lesie około 100 baraków na tzw. Krankenhaus dla mieszkańców Berlina poszkodowanych w czasie bombardowania. Po wojnie baraki zostały rozebrane, został tylko jeden.

Gdy w Roszkowie utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne po II wojnie, Proszkówko stało się samodzielną wioską. W 1998 roku 1 rolnik założył Fermę kur. We wsi jest teraz 7 gospodarstw i 2 domy kolejarzy. Resztę ziemi przejęła RSP z Lechlina.

Źródło: Gustawa Patro „Miasto i Gmina Skoki” Wągrowiec 2001