Najbliższe posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skokach odbędzie się dnia  22.05.2017r. godz. 18.00