Najbliższe posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skokach odbędzie się dnia 06 lipca 2020r o godz. 16.30