Delegaci naszego Koła: Krzysztof Jachna, Wojciech Glinkiewicz i Iwona Migasiewicz wzięli udział w II Walnym Zjeździe Delegatów Oddziału Wielkopolskiego TPPW, który odbył się 31 marca 2007 roku w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W programie Zjazdu były m.in. referat sprawozdawczy oraz wystąpienia Prezesa Andrzeja Szymankiewicza a także przewodniczących komisji oraz zaproszonych gości.  Po dyskusji udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i przystąpiono do głosowania kandydatur na nowego Prezesa Oddziału. Został nim ponownie pan Andrzej Szymankiewicz, który podał program działania na nową kadencję.

zjazd

zjazd_1

Tekst i zdjęcia: Iwona Migasiewicz