25 lutego 2007 roku w karczmie „Kołodziej” odbyło się Walne Zgromadzenie skockiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Wszyscy zgromadzeni, a wśród nich również Andrzej Szymankiewicz – Prezes Zarządu Okręgowego w Poznaniu wysłuchali sprawozdania z pracy Koła oraz Zarządu Założycielskiego. Po dyskusji i pozytywnej ocenie tych działań udzielono Zarządowi absolutorium oraz wybrano nowe władze. Od tej pory w skład Zarządu Koła wchodzą:

Krzysztof Jachna – prezes

Iwona Migasiewicz – wiceprezes

Anna Kujawa – wiceprezes

zarzad

Paweł Kiełczewski – sekretarz

Jan Cibail – skarbnik

Dorota Mrozińska – koordynator ds. kontaktów ze szkołami

Wojciech Glinkiewicz – członek Zarządu

Komisję Rewizyjną stanowią:

Stanisław Kinal – przewodniczący

Krystyna Rzepczyk – członek

Monika Radzińska – członek

Delegatami na odbywający się 31 marca 2007 roku w Poznaniu Kongres Towarzystwa wybrano K. Jachnę, W. Glinkiewicza i I. Migasiewicz.

Ważnym punktem spotkania było przedstawienie planu pracy Koła na rok 2007. Obok kontynuowania dotychczasowych działań, postanowiono zintensyfikować propagowanie pamięci o Powstaniu na łamach lokalnej prasy, bezpośrednio wśród mieszkańców Skoków a szczególnie wśród młodzieży.

Postanowiono także podjąć się oznakowania mogił powstańczych specjalnymi tabliczkami informacyjnymi.

Tekst: Iwona Migasiewicz
Zdjęcia: Maciej Migasiewicz