Piątkowy wieczór, 5 maja 2006r. był okazją do spotkania się w karczmie „Kołodziej” członków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Koło Skoki. Zebrali się oni tu na zaproszenie prezesa Koła Krzysztofa Jachny nie tylko po to, by porozmawiać i podzielić się wspomnieniami o bohaterskich krewnych, którzy wzięli udział w Powstaniu Wielkopolskim, broniąc tradycję narodową, język i wiarę katolicką. Tym razem okazją było ukazanie się pierwszego tomu biogramów uczestników tego powstania pt. „Powstańcy Wielkopolscy…”.

noty_biograficzne_2_1-„Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 – tom I

Książka ta powstała z inicjatywy Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, które krzewiąc historię i tradycję związane z Powstaniem Wielkopolskim chce przybliżyć sylwetki jego uczestników zwłaszcza, że niemożliwe już są osobiste kontakty z ich uczestnikami, gdyż ostatni powstaniec – por. Jan Rzepa zmarł w marcu 2005 roku. Pozostały więc już tylko pamiątki i wspomnienia, które należy ocalić od zapomnienia. TPPW zamierza cyklicznie prezentować sylwetki powstańców „reprezentantów różnych środowisk społeczno-zawodowych, dowódców różnych szczebli organizacyjnych i szeregowych powstańców, organizatorów cywilnych wspierających działalność zbrojną orz społeczników tworzących warunki materialne dla toczącego się powstania”.

Książka ta przynosi więc między innymi odpowiedź na pytanie: Kim byli bohaterowie Powstania Wielkopolskiego? „Przede wszystkim ludźmi młodymi, wychowanymi w domach rodzinnych o tradycjach narodowych, w polskiej kulturze. Cechował ich duży patriotyzm, umiłowanie wolności i pragnienie przywrócenia niepodległości państwa polskiego. Reprezentowali różne stany, środowiska społeczno-zawodowe. Znajdujemy wśród nich chłopów i właścicieli ziemskich, robotników i rzemieślników, kupców, księży katolickich, aptekarzy, nauczycieli i przedstawicieli różnych innych profesji”. Stefan Bratkowski oceniając wielkopolski zryw wymienionych tu postaci, napisał: „… żadne jednak z naszych powstań nie opierało się na tak powszechnym Polaków zorganizowaniu i przygotowaniu”.

Wśród alfabetycznie ułożonych not biograficznych znalazły się aż 24 biogramy powstańców związanych z Ziemią Skocką. Zebrał je i opracował na podstawie pamiątek i relacji rodzin – Krzysztof Jachna.

Jak wspomniano, w planach wydawniczych ZGTPPW są kolejne tomy tej książki. Szukajmy więc w naszej okolicy potomków powstańców wielkopolskich i spisujmy ich wspomnienia. Część z nich z pewnością może znaleźć się w kolejnych tomach prezentowanego tu wydawnictwa.

rocznik_1_1„Wielkopolski Powstaniec 1918/1919”. Nr 11. Rocznik Oświatowo-Historyczny Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

Iwona Migasiewicz