Koło w Skokach Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego

3 czerwca 2005 r. odbyło się założycielskie zebranie inaugurujące w Skokach działalność Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 r. Koło w Skokach wpisane zostało do rejestru kół, co potwierdziło pismo Zarządu Głównego w Poznaniu z dnia 29 VII 2005 r.

Towarzystwo zajmuje się krzewieniem wiedzy i kultywowaniem pamięci o Powstaniu Wielkopolskim oraz popularyzowaniem wartości, które przyświecały bohaterskim czynom i życiu Powstańców. Powołanie Koła Towarzystwa w Skokach jest kontynuacją idei, jaka stała u podstaw upamiętnienia powstańczego czynu mieszkańców Ziemi Skockiej pochowanych na cmentarzu parafialnym w Skokach w 85. rocznicę wybuchu Powstania oraz opracowania materiałów osobowych do ,,Słownika Biograficznego Powstańców Wielkopolskich”.

Członkostwo w Kole ma charakter honorowy i jest wyrazem wspólnej identyfikacji wszystkich osób – głównie krewnych i potomków Powstańców, dla których bohaterski czyn Skoczan jest powodem do dumy. W ciągu kilku miesięcy chęć uczestniczenia w stowarzyszeniu zgłosiło blisko 30 osób, dzięki czemu skockie Koło stało się jednym z najliczniejszych w Wielkopolsce.

Są wśród nich potomkowie i krewni następujących Powstańców Wielkopolskich: Leopolda Brajewskiego, Jana Smektały, Ksawerego Urbańskiego, Bronisława Czerwińskiego, Stanisława Kiełczewskiego, Karola Kiełczewskiego, Stefana Kiełczewskiego, Jana Kaczmarka, Mariana Cugeher, Brunona Klewenhagen, Andrzeja Kłosowskiego, Henryka Kłosowskiego, Leona Waltera, Leona Grześkowiaka, Franciszka Glinkiewicza, Stefana Ślósarczyka, Stanisława Pawlaczyka, Jana Michalskiego, Piotra Kurczewskiego, Józefa Skrzydlewskiego, Mieczysława Stroińskiego i Antoniego Kubackiego.