PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), czyli miejsce do którego mieszkańcy Gminy Skoki w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami mogą bezpłatnie dostarczyć wybrane frakcje odpadów komunalnych.

JAKIE ODPADY MOŻNA DOSTARCZYĆ DO PSZOKu?

W ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  bezpłatnie można oddawać:

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

 • szkło,
 • papier,
 • metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych,
 • przeterminowane leki i chemikalia powstające w gospodarstwach domowych,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • zużyte akumulatory i baterie,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (wyłącznie niezanieczyszczone frakcje odpadów budowalnych np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy),
 • odpady tekstyliów i odzieży.
 • UWAGA! zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tz zastrzeżeniem, że limit roczny opon wynosi do 4 sztuk na rok na nieruchomość.

 DZIAŁKI REKREACYJNE

 • szkło,
 • papier,
 • metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • zużyte akumulatory i baterie,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady tekstyliów i odzieży.
 • UWAGA! meble i inne odpady wielkogabarytowe – z zastrzeżeniem, że limit roczny wynosi do 250 kg na rok na nieruchomość,
 • UWAGA! zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – z zastrzeżeniem, że limit roczny opon wynosi do 2 sztuk na rok na nieruchomość,
 • UWAGA! odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (wyłącznie niezanieczyszczone frakcje odpadów budowalnych np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy)- z zastrzeżeniem, że limit roczny wynosi do 100 kg na rok na nieruchomość.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (sklepy, biura, szkoły, przedsiębiorstwa, restauracje, itp.)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych.

Godziny funkcjonowania od 1 stycznia 2021
– środę – 10:00  – do 15:00, 
–  piątek –  12:00 – do 17:00,
–  sobotę – 8:00 – do 13:00.